فقط جاری باش …!

سلام

«امیدوارم از این که می‌گویم مفهوم حرفت را درک نمی‌کنم ناراحت نشوی.» دوستم خواست توضیح بدهد.

حرفش را قطع کردم و گفتم:«حرفت را شنیدم که گفتی احساس می‌کنم از جریان جا مانده‌ام. امّا مفهوم جا ماندن از جریان را درک نمی‌کنم. به نظر خودت وقتی چیزی جریان دارد ، می‌توان گفت قسمتی از آن از سایر قسمت‌ها جا مانده‌است؟

images

اصلاً جریان داشتن یعنی همین اتّصال به یکدیگر داشتن. جریان یعنی یک حرکت دائمی و منظم و مستمر. جریان یعنی باهم و در کنار هم بودن.

بله ممکن است در مواقعی حرکت این جریان کند یا تند بشود ولی اصلا متوقّف نمی‌شود. چرا که اگر متوقّف بشوی دیگر از جریان خارج شده‌ای.

در کاری هم که مشغول انجام دادن آن هستیم فقط و فقط باید مراقب باشی که متوقّف نشوی. 

در حال حاضر برای ما بالاترین خطر و بزرگ‌ترین اشتباه متوقّف شدن است و این چیزی است که هرگز نباید اتّفاق بیافتد .

امّا همین مقدار که جریان داشته باشی باید مطمئن باشی که خواهی رسید.»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.