فقط و فقط بخواه، برای خودت

سلام

برای خودت دعاکن که آرام باشی.

وقتی توفان می‌آید ، تو هم‌چنان آرام باشی تا توفان از آرامش تو آرام بگیرد.

برای خودت دعاکن تا صبور باشی. آن‌قدر صبور تا سرانجام ابرهای سیاه آسمان کناربروند و خورشید دوباره بتابد.

برای خودت دعاکن تا بتوانی هم‌نشین خورشید باشی. برای خودت دعا کن تا همه‌ی شب‌هایت ماه داشته باشد.

33183148507043288009

برای خودت دعاکن تا همیشه جلوی پایت را ببینی. برای خودت دعا کن تا پاهایت خسته نشوند و بتوانی مسیری را که پیش رو داری تا انتها بپیمایی.

برای خودت دعا کن تا زنده بمانی و همیشه با خدا در ارتباط باشی تا به تو بیداری دهد. بیداری‌های آمیخته با روشنایی ، صدا ، نور ، حرکت.

از خداوند مهربان که سرچشمه تمام مهربانی ها و خوبی های جهان هستی است شادمانی بخواه تا وجودت شادمانی را در جهان پراکنده کند. در همه حال از خدا بخواه و از او کمک بگیر. همه چیز در دستان اوست.

هرچه را می‌خواهی از فقط و فقط او بخواه و از آن پس قدر همه‌ی چیزهایی را که به تو داده‌است بدان. در تمام لحظه های زندگیت، قدردان و شکرگزار زندگیت باش و زندگی را آن‌قدر ادامه بده تا زندگی از بودنت به‌خود ببالد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.