فنون یادگیری لغات زبان انگلیسی

شما چه تعداد لغت انگلیسی بلد هستید؟ این سؤالی غیرمنصفانه است؛ زیرا امکان ندارد که بتوان جواب خیلی دقیقی به آن داد. شمارش تعداد لغاتی که یک فرد می‌داند بسیار مشکل است. یک اشکال در تعریف "کلمه" وجود دارد. آیا ما باید am , is , are , was , were , be  را شش کلمه‌ی مختلف محسوب کنیم؟ چنان‌چه دانش‌آموزی بداند که "spring" نام یک فصل است اما نداند که این کلمه به معنی چشمه یا پریدن یا قسمتی از ساعت مچی نیز هست، آیا می‌توان فرض کرد که این شخص معنی کلمه‌ی spring را می‌داند یا فقط یکی از چند معنی مختلف لغت را می‌داند؟

مشکل دیگر در تعریف کلمه "دانستن یا بلد بودن" است. ممکن است شخصی معنی یک کلمه‌ی خاص را هنگام خواندن بفهمد، ولی هرگز آن را در صحبت و نوشته‌های روزمره‌ي خود به کار نبرد؛ آیا می‌توان گفت که او آن لغت را بلد است؟

بسیاری از کتاب‌های مخصوص از روش شمارش لغت استفاده می‌کنند. این روش برای کنترل تعداد لغاتی است که برای هر سطحی از معلومات استفاده می‌شود و نیز به صورتی نظام‌مند، کلمات جدید را به میزان معینی معرفی می‌کند. به این ترتیب در پایان یک کتاب ممکن است ادعا شود که "شما اکنون 1248 کلمه می‌دانید"! این ممکن است دلگرم‌کننده باشد اما صدق این جمله بستگی به تعریف کلمه‌ي "دانستن" و "لغت" دارد.

depok

ساخت لغت

اگر شما اطلاعاتی درباره‌ی طرز تشکیل بسیاری از لغات انگلیسی داشته باشید، یادگیری معنی و کاربرد آن‌ها در زبان انگلیسی می‌تواند به اندازه بسیار زیادی راحت‌تر و حتی لذت‌بخش باشد. ریشه‌ي یک لغت شکل اصلی آن است؛ یعنی عنصر اساسی که در همه‌ي اشکال دیگر لغت مشترک است. پیشوند شکلی است که در ابتدای ریشه و پسوند شکلی است که در انتهای ریشه قرار می‌گیرد. به عنوان مثال کلمه‌ي "measure" ریشه است.

در کلمه‌ي "measurable" پسوند  ableبه ریشه که measure است، اضافه شده است.

در کلمه‌يimmeasurable" im يك پیشوند محسوب می‌شود.

پیشوند معمولاً معنی یک کلمه را تغیر می‌دهد؛ برای مثال پسوندable  فعل را به صفت تبدیل می‌کند:

(breakable, enjoyable) يا پیشوند im معنی کلمه را متضاد می‌کند: measurable به معنی قابل اندازه‌گیری و immeasurable  به معنی غیر قابل اندازه‌گیری است. زبان انگلیسی از این روش ساخت لغت بسیار سود می‌برد.

تغیر دادن اجزای کلام

توجه کنید که یک پسوند معمولاً کلمه را از یک نوع دستوری به نوع دیگر تبدیل می‌کند. شما اغلب از فرم پسوند نوع دستوری کلمه را در مقایسه با بقیه‌ي اشکال آن تشخیص می‌دهید. مثلاً imagine (فعل)،imagination  (اسم)، imaginative (صفت) وimaginatively  (قید).شما با یاد گرفتن بعضی از این پسوندهای رایج و این‌که آن‌ها چگونه یک مقوله‌ي دستوری را به مقوله‌ي دیگری تبدیل می‌کنند، به تریج قادر خواهید بود تا خزانه‌ي لغات خود را گسترش دهید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.