فهرست منابع سؤالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۷

سازمان سنجش آموزش کشور فهرست منابع سوالات کنکور سراسری سال ۹۷ را در گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی منتشر کرد.

 
الف ـ دروس عمومی
 
نام درس
نام کتاب در سالی ـ واحدی
کد کتاب
پایه تدریس
سال چاپ
ملاحظات
۱- زبان و ادبیات فارسی
ادبیات فارسی (۲)
۱/۲۲۰
دوم
۹۴
کلیه رشته‌ها
ادبیات فارسی (۳)
۱/۲۴۹
سوم
۹۵
کلیه رشته ­ها غیر از علوم انسانی
زبان و ادبیات فارسی عمومی
۱/۲۸۳
پیش‌دانشگاهی
۹۶
کلیه رشته‌ها
ادبیات فارسی ۳ (تخصصی انسانی)
۲/۲۴۹
سوم
۹۵
مخصوص علوم انسانی
زبان فارسی ۳ ( تخصصی انسانی)
۴/۲۴۹
سوم
۹۵
مخصوص علوم انسانی
زبان فارسی ۳ (غیر علوم انسانی)
۳/۲۴۹
سوم
۹۵
کلیه رشته­ ها )غیر از علوم انسانی(
۲- عربی
عربی ۲ (غیر از علوم انسانی)
۱/۲۲۴
دوم
۹۴
کلیه رشته­ ها (غیر از علوم انسانی)
عربی ۲ ( علوم انسانی)
۲/۲۲۴
دوم
۹۴
مخصوص علوم انسانی
عربی ۳ ( غیر از علوم انسانی)
۱/۲۵۴
سوم
۹۵
کلیه رشته­ ها (غیر از علوم انسانی)
عربی ۳ (علوم انسانی)
۲/۲۵۴
سوم
۹۵
مخصوص علوم انسانی
۳- فرهنگ و معارف اسلامی
قرآن و تعلیمات دینی ۲ (دین و زندگی)
۲۲۲
دوم
۹۴
کلیه رشته ها
قرآن و تعلیمات دینی ۳ (دین و زندگی)
۲۵۱
سوم
۹۵
کلیه رشته ­ها
معارف اسلامی (دین و زندگی)
۱/۲۸۵
پیش­دانشگاهی
۹۶
کلیه رشته ­ها
۴- زبان انگلیسی
انگلیسی ۳
۱/۲۵۲
سوم
۹۵
کلیه رشته ­ها
انگلیسی ۱ و ۲
۱/۲۸۴
پیش‌دانشگاهی
۹۶
کلیه رشته­ ها
 

ب ـ دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی
نام درس
نام کتاب در سالی ـ واحدی
کد کتاب
پایه تدریس
سال چاپ
ملاحظات
۱- ریاضیات
هندسه ۱
۲/۲۳۳
دوم
۹۴
 
آمار و مدلسازی
۳/۲۳۴
دوم
۹۴
هندسه ۲
۴/۲۵۸
سوم
۹۵
ریاضیات ۲
۲/۲۳۴
دوم
۹۴
حسابان
۱/۲۵۸
سوم
۹۵
جبر و احتمال
۲/۲۵۸
سوم
۹۵
هندسه تحلیلی و جبر خطی
۱/۲۹۴
پیش‌دانشگاهی
۹۶
حساب دیفرانسیل و انتگرال
۱/۲۹۵
پیش‌دانشگاهی
۹۶
ریاضیات گسسته
۱/۲۹۶
پیش‌دانشگاهی
۹۶
۲- فیزیک
فیزیک ۱ و آزمایشگاه
۲/۲۰۶
اول
۹۳
 
فیزیک ۲ و آزمایشگاه
۲/۲۲۶
دوم
۹۴
فیزیک ۳ و آزمایشگاه (ویژه ریاضی)
۴/۲۵۶
سوم
۹۵
فیزیک (ویژه ریاضی)
۲/۲۹۳
پیش‌دانشگاهی
۹۶
۳- شیمی
شیمی ۲ و آزمایشگاه
۱/۲۲۷
دوم
۹۴
 
شیمی ۳ و آزمایشگاه
۱/۲۵۷
سوم
۹۵
شیمی
۱/۲۸۹
پیش‌دانشگاهی
۹۶
 
 
ج ـ دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم تجربی
 
نام درس
نام کتاب در سالی ـ واحدی
کد کتاب
پایه تدریس
سال چاپ
ملاحظات
۱- زمین­شناسی
زمین شناسی
۱/۲۶۲
سوم
۹۵
 
علوم زمین
۱/۲۹۱
پیش‌دانشگاهی
۹۶
۲- ریاضیات
هندسه ۱
۲/۲۳۳
دوم
۹۴
 
ریاضیات ۲
۲/۲۳۴
دوم
۹۴
آمار و مدلسازی
۵/۲۵۸
سوم
۹۵
ریاضیات ۳ (ویژه علوم تجربی)
۳/۲۵۸
سوم
۹۵
ریاضیات عمومی ۱ و ۲
۱/۲۹۲
پیش‌دانشگاهی
۹۶
۳- زیست‌شناسی
زیست­شناسی و آزمایشگاه ۱
۱/۲۳۱
دوم
۹۴
 
زیست­شناسی و آزمایشگاه ۲
۱/۲۶۱
سوم
۹۵
زیست­شناسی
۲/۲۹۰
پیش‌دانشگاهی
۹۶
۴- فیزیک
فیزیک ۱ و آزمایشگاه
۲/۲۰۶
اول
۹۳
 
فیزیک ۲ و آزمایشگاه
۲/۲۲۶
دوم
۹۴
فیزیک ۳ و آزمایشگاه (علوم تجربی)
۳/۲۵۶
سوم
۹۵
فیزیک (علوم تجربی)
۱/۲۸۸
پیش‌دانشگاهی
۹۶
۵- شیمی
شیمی ۲ و آزمایشگاه
۱/۲۲۷
دوم
۹۴
 
شیمی ۳ و آزمایشگاه
۱/۲۵۷
سوم
۹۵
شیمی
۱/۲۸۹
پیش­دانشگاهی
۹۶
 
 
دـ دروس تخصصی گروه آزمایشی علوم انسانی
 
نام درس
نام کتاب در سالی ـ واحدی
کد کتاب
پایه تدریس
سال چاپ
ملاحظات
۱- ریاضیات
ریاضیات ۱
۱/۲۱۱
اول
۹۳
 
آمار و مدلسازی
۳/۲۳۴
دوم
۹۴
ریاضی(ویژه علوم انسانی ـ علوم و معارف‌اسلامی)
۶/۲۵۸
سوم
۹۵
ریاضی پایه
۲/۲۹۲
پیش‌دانشگاهی
۹۶
۲- اقتصاد
اقتصاد
۱/۲۴۰
دوم
۹۴
 
۳- زبان و ادبیات فارسی
تاریخ ادبیات ایران و جهان ۱
۱/۲۴۶
دوم
۹۴
 
تاریخ ادبیات ایران و جهان ۲
۱/۲۷۶
سوم
۹۵
آرایه­های ادبی
۱/۲۸۰
سوم
۹۵
ادبیات فارسی ویژه علوم انسانی
۴/۲۸۳
پیش‌دانشگاهی
۹۶
۴- زبان عربی
عربی ۲ (ویژه علوم انسانی)
۲/۲۲۴
دوم
۹۴
 
عربی ۳ (ویژه علوم انسانی)
۲/۲۵۴
سوم
۹۵
عربی
۱/۳۱۶
پیش‌دانشگاهی
۹۶
۵- تاریخ
تاریخ ایران و جهان ۱
۴/۲۳۵
دوم
۹۴
 
تاریخ ایران و جهان ۲
۳/۲۷۱
سوم
۹۵
تاریخ شناسی
۱/۳۰۲
پیش‌دانشگاهی
۹۶
۶- جغرافیا
جغرافیای ۱
۲/۲۲۵
دوم
۹۴
 
جغرافیای ۲
۴/۲۷۱
سوم
۹۵
جغرافیا
۲/۲۹۷
پیش‌دانشگاهی
۹۶
۷- علوم اجتماعی
جامعه­شناسی ۱
۱/۲۴۳
دوم
۹۴
 
جامعه شناسی ۲
۱/۲۸۱
سوم
۹۵
علوم اجتماعی (جامعه­شناسی نظام جهانی)
۱/۳۰۰
پیش‌دانشگاهی
۹۶
۸- فلسفه
فلسفه
۱/۲۷۷
سوم
۹۵
 
فلسفه (آشنایی با فلسفه اسلامی)
۱/۳۱۷
پیش‌دانشگاهی
۹۶
۹- منطق
منطق
۲۷۷
سوم
۹۵
 
۱۰- روان­شناسی
روان­شناسی
۱/۲۶۸
سوم
۹۵
 

    

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.