فوت کوزه‌گری در جلسه‌ی کنکور را بدانید

در روزگاران قدیم جوانی برای یادگیری هنر کوزه‌گری نزد بهترین کوزه‌گر شهر می‌رود و نزد او شاگردی می‌کند تا هنر کوزه‌گری را بیاموزد. وقتی مدتی پیش او کار می‌کند یک روز بدون اطلاع استادش مغازه را ترک می‌کند و برای خودش مغازه‌ی کوزه‌گری راه می‌اندازد. مردم از او مدتی کوزه و کاسه می‌خرند اما به سرعت آن‌ها را پس می‌آورند؛ چون به محض استفاده از کاسه‌ها رنگ آن‌ها می‌پرید. شاگرد با شرمندگی نزد استاد می‌رود و اعتراف می‌کند که عجله کرده و نباید فکر می‌کرده همه چیز را آموخته است. استادش به او می‌گوید: «تو همه‌ی مراحل ساخت سفال را آموخته‌ای اما نمی‌دانی که قبل از لعاب زدن باید کوزه‌ها را فوت کنی تا گرد و غبار روی آن‌ها از بین برود و بهتر لعاب بگیرند. گرد و غبار موجب می‌شود که سفال‌ها خوب لعاب نگیرند و به محض شسته شدن رنگ آن‌ها از بین برود.»

در جلسه‌ی ‌کنکور هم تعداد زیادی از داوطلبان به یک اندازه تلاش می‌کنند اما نتیجه‌شان یکسان نیست. شاید تکنیک‌های تست‌زنی فوت کوزه‌گری باشد که عده‌ای از دانش آموزان و داوطلبان در سر جلسه آزمون رعایت می‌کنند و عده‌ای نه!

تکنیک ضربدر و منها و تکنیک زمان‌های نقصانی از مهم‌ترین راهکارها برای افزایش درصد در جلسه‌ی کنکور و پیشی گرفتن از رقباست. کسانی که از این تکنیک‌ها در جلسه‌ی کنکور استفاده می‌کنند می‌توانند زمان را به خوبی ذخیره کنند. درواقع زمان جلسه‌ی کنکور باید صرف پاسخ‌گویی به سؤالاتی شود که بلد هستید نه فکر کردن روی سؤالاتی که بلد نیستید و به نتیجه نمی‌رسید!

تست زدن یک هنر است و تکنیک‌های تست‌زنی ابزار این هنر؛ پس در جلسه‌ی کنکور مانند یک هنرمند عمل کنید.

112

استاد حسین احمدی،کنکور آسان است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.