قدرت برنامه‌ریزی

دانش‌آموز باید خودش برای خودش و با توجه به تواناییهای خود،برنامه بنویسد. دانش‌آموزان قدرت نوشتن برنامه را دارند ولی می‌خواهند کسی به برنامه‌شان نظارت داشته باشد.

نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که برنامه‌ی دانش‌آموز باید قابلیت اجرایی داشته باشد و با شناخت از توانایی‌های خود دانش‌آموز طرح‌ریزی شود. دانش‌آموز با نوشتن دفتر برنامه‌ریزی تعادل بین درس‌های عمومی و اختصاصی، تستی و تشریحی، فوق برنامه و… را متوجه می‌شود و به خود در ایجاد تعادل کمک می‌کند.

index

پر کردن دفتر برنامه‌ریزی روزانه 3 الی 5 دقیقه طول می‌کشد. دانش‌آموز بعد از مطالعه‌ی هر درس باید ساعت مطالعه‌اش را در دفتر وارد کند و جمع کل هر هفته را در پایان هر هفته بنویسد. در واقع دفتر برنامه ریزی به دانش‌آموز کمک می‌کند تا تعادل و عدم تعادل‌هایش را بیابد و برای بهبود عملکردش قدم بردارد و وضعیت رفتار مطالعاتی‌اش را در یک نگاه ببیند.

با نوشتن دفتر برنامه‌ریزی رغبت دانش‌آموز به رقابت با خود و مطالعه بیش‌تر می‌شود. دفتر برنامه‌ریزی ابزاری مهم برای مدیریت زمان دانش‌آموز است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.