قدم در نه …!

سلام

حتماً می‌دانید کنایه چیست.

البتّه اگر در طول دوره‌ی ابتدایی تا دبیرستان با این آرایه‌ی ادبی و شناخت آن مشکل داشتید ، به لطف آزمون سراسری و ضرورت رقابت با دیگران ، نه تنها این آرایه‌ی ادبی که بسیاری آرایه‌های دیگر را هم آموخته‌اید و می‌شناسید. امّا اگر هنوز با شناخت کنایه مشکل دارید ، بدانید و آگاه باشید  که «کمربند را محکم بستن» کنایه است از آماده‌ی انجام کارمهمّی شدن ، و چقدر این روزها ، روزهای کمربند مخکم کردن است.

خرداد از قدیم هم همین‌گونه بود. نخستین روزش که آغاز می‌شد ، می‌دانستی که باید کمربند را محکم کنی. برای تو که در آستانه‌ی ساختن روز و روزگاری تازه هستی ، محکم کردن کمربند اوّلین و مهم‌ترین کاری است که باید انجام دهی.پس به خدا توکل کن و در مسیر پر راز و نشیب پیش رو، یک لحظه توقّف کن ، حال و احوالت را ببین ، جوانب را بسنج و البتّه دستی هم به کمربندت بزن. اگر لازم است محکمش کن و … قدم در نه که بتوانی.

index

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.