قسمت نشد که گاه به گاهی ببینمت…

قسمت نشد که گاه به گاهی ببینمت / به قدر ِ نیم نگاهی ببینمت

 تکلیفِ بیقراری این دل چه میشود؟!!! / اصلاً شما اگر که نخواهی ببینمت…

ای کاش یک سه شنبه شبی قسمتم شود/ در راهِ جمکران سر راهی ببینمت

یا که مُحَرَمی  شود و بین کوچه‌ ای/ در حالِ کار ِ نصبِ سیاهی ببینمت

آقا خدا نیاوَرَد آن روز را که من/ سرگرم میشوم به گناهی ببینمت

 با این دلِ سیاه و تباهم چه دلخوشم / بر این خیالِ کهنه یِ واهی: ببینمت!

دارم یقین که روز ِ وصالِ تو میرسد/ ذکر ِ لبم شده که الهی ببینمت …

photo_2019-11-01_12-35-31

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.