لطفاً سهم ما يادت نره!(نحوه مطالعه و جمع‌بندي دروس عمومي براي کنکور)-بخش سوم

در دو بخش قبلی از این سلسله از مقالات به اهميت دروس عمومي در کنکور اشاره کردیم،اکنون لازم است که راهکارهايي را براي مطالعه اين دروس در روزهاي باقي مانده تا زمان برگزاري آزمون سراسري به کار ببريد. عموماً داوطلبان عزيز در مطالعه يا مطالعه نکردن دروس عمومي به سه گروه تقسيم مي شوند:
 
1-    گروه اول کساني هستند که تا الان مطالعه عمومي ها را در برنامه خود لحاظ کرده‌اند
اگر جزو اين دسته از عزيزان هستيد، احتمالاً تا الان مي‌بايست دروس عمومي را يک دور مطالعه کرده يا در حال پايان رساندن مطالعه دور اول باشيد. لازم است که شما در دوران جمع بندي، با توجه به ميزان اطلاعات و توانايي خود در اين دروس، زمان مناسبي را در برنامه درسي خود براي جمع‌بندي و مطالعه نهايي عمومي‌ها در نظر بگيريد. دقت کنيد: اينکه مي‌گوييم زمان مناسب، بستگي به اين موضوع دارد که آيا به همان نسبت در دروس اختصاصي نيز دروس را براي جمع بندي تمام کرده‌ايد يا اينکه هنوز براي مطالعه اوليه درس‌هاي اختصاصي زمان مي‌خواهيد، اينکه حجم مطالب خلاصه‌هاي دروس عمومي شما چقدر است: زياد يا کم، اينکه چه زماني از مطالعه اوليه اين مطالب گذشته است، و يادگيري شما در اين دروس چقدر است، و اگر زمان زيادي از يادگيري شما گذشته يا اينکه حجم خلاصه‌هاي شما در اين دروس زياد است يا اينکه احساس مي‌کنيد که يادگيري شما در اين درس‌ها احتياج به تکرار بيشتري دارد، بايد زمان بيشتري را در دوران جمع بندي به اين درس‌ها اختصاص دهيد يا برعکس.
 
h

2-   گروه دوم کساني هستند که تا الان از تکنيک هفتاد به سي استفاده کرده‌اند
تکنيک هفتاد به سي، به روشي گفته مي‌شود که در آن شما در برنامه مطالعاتي خود براي کنکور، سهم دروس اختصاصي در مقابل عمومي را اين گونه در نظر مي‌گرفته‌ايد که هفتاد درصد زمان برنامه را به اختصاصي‌ها و سي‌درصد را به عمومي‌ها اختصاص مي‌داده‌ايد. اين درصد ممکن است در داوطلبان مختلف، متفاوت باشد؛ مثلاً عده‌اي هشتاد به بيست، نود به ده و …. اگر جزو اين دسته از داوطلبان هستيد، ممکن است نتايج مختلفي از اين راهکار عايدتان شده باشد؛ يعني برخي از شما خوب پيش رفته و گروهي ديگر هم هنوز، دروس زيادي از عمومي ها را مطالعه نکرده باشيد. براي اينکه از زمان باقي مانده، بهترين استفاده را ببريد، نگاهي به آنچه مطالعه کرده‌ايد، آنچه باقي مانده و همين‌طور نگاهي هم به خلاصه هايتان بيندازيد. اگر نسبت دروس مطالعه نشده عمومي زياد بود، حتماً سعي کنيد که زمان در نظر گرفته شده براي عمومي‌ها را بالاتر ببريد، اما اگر درکل، دروس شما در قسمت مطالعه نشده در هر دو گروه عمومي و اختصاصي تقريباً يکسان بود، با توجه به اينکه ميزان اطلاعات شما در هر گروه چقدر است و هر گروه از دروس خوانده نشده در بودجه بندي چه سهمي دارند و کلاً چقدر مهم هستند، تصميم گرفته و به آنها زمان اختصاص دهيد. دقت داشته باشيد که اگر دروس اختصاصي را خوانده‌ايد و الان مشغول مرور کلي هستيد، در حالي که هنوز مقداري از مطالعه اوليه دروس عمومي مانده است، حتماً زمان بيشتري را به دروس عمومي اختصاص دهيد. البته اين نکته به آن معني نيست که دروس عمومي زمان بيشتري نسبت به اختصاصي ها داشته باشند، بلکه به آن معني است که زمان به گونه‌اي باشد که بتوانيد تا کنکور، مطالعه عمومي ها را به سطح قابل قبولي برسانيد. عزيزاني که تا الان از اين روش استفاده کرده‌اند، به هيچ وجه نبايد نگران درصد خود در عمومي‌ها باشند؛ زيرا با مديريت زمان در وقت باقي مانده، مي‌توانيد مطالعه اين دروس را بخوبي به پايان برسانيد.
 
3- گروهي که تا الان اصلاً عمومي‌ها را مطالعه نکرده‌اند
اين گروه از عزيزان معمولاً به دو دسته تقسيم مي‌شوند: دسته‌اي که فکر مي‌کنند اگر اختصاصي‌ها را بخوبي پاسخ بدهند، مي‌توانند بدون نياز به عمومي‌ها رتبه و نتيجه خوبي کسب کنند و گروهي که به دليل نداشتن وقت کافي، بهتر مي‌دانند که فقط به مطالعه اختصاصي‌ها بپردازند. شما داوطلبان عزيزي که در اين گروه قرار داريد هم مانند دو گروه قبلي، حتماً بايد سعي کنيد تا در اين فرصت باقي مانده، نگاهي به عمومي‌هاي خود داشته باشيد.
حال اگر جزو دسته اول، يعني آن دسته از عزيزاني هستيد که تا الان بخوبي دروس اختصاصي را خوانده‌ايد، لازم است که در مدت زمان باقي مانده تا کنکور، در حالي که مشغول مرور نهايي و جمع‌بندي پاياني هستيد، عمومي‌ها را هم در برنامه خود بگنجانيد. براي انجام اين کار، نگاهي به وضعيت خود در دروس اختصاصي داشته باشيد و ببينيد که براي جمع‌بندي به چقدر زمان در اين دروس نياز داريد. به وضعيت خود در دروس عمومي نيز نگاهي بيندازيد و ببينيد که وضعيت شما در اين درس‌ها چطور است. کدام درس ها را از قبل تا حدودي يا خوب بلديد و کدام درس‌ها را اصلاً بلد نيستيد. در وقت باقي مانده، بهترين کار اين است که درس‌هايي از عمومي‌ها را که بخوبي بلديد، يک بار در دوره جمع‌بندي مرور کنيد، و وقت مناسبي براي آن درس‌هايي بگذاريد که تا حدودي از قبل آنها را مي‌دانيد و روي آنها کار کنيد؛ زيرا اختصاص کمي وقت در اين بخش باعث مي‌شود تا شما نتيجه بهتري بگيريد. خوب حال مي‌رسيم به درس‌هايي که شما اصلاً بلد نيستيد يا قبلاً نخوانده‌ايد. به برنامه و زماني که در دست داريد، توجه کنيد. اگر فکر مي‌کنيد که مي‌توانيد چند درس از عمومي‌ها، بخصوص ادبيات و دين و زندگي را در اين مدت بخوانيد، حتماً اين کار را انجام بدهيد؛ اما اگر فکر مي‌کنيد که با اختصاص اين وقت به ساير دروس، چه عمومي‌هاي ديگر و چه اختصاصي‌ها، نتيجه بهتري مي‌گيريد، از آنها صرف‌نظر کنيد.
 
دسته دوم از اين گروه، همان‌طور که اشاره کرديم، کساني هستند که تا الان عمومي‌ها را اصلاً نخوانده‌اند و وقت کافي در اختيار ندارند و ترجيح مي‌دهند که در اين وقت هم به اختصاصي‌ها بپردازند. اين دسته از عزيزان بايد تلاش کنند تا حتي اگر شده است، يک يا دو درس عمومي را هم به برنامه خود اضافه کنند. نگران درس‌هاي نخوانده اختصاصي خود نباشيد؛ بلکه به اين نکته توجه کنيد که يادگيري درس‌هاي عمومي، بخصوص درس‌هايي که حفظي هستند، وقت نسبتاً کمي از شما مي‌گيرد، اما در عوض، جواب دادن به اين درس‌ها باعث مي‌شود تا شما از رقبايتان عقب نيفتيد؛ پس سعي کنيد که حتي اگر شده است، وقت کمي را به دروس عمومي اختصاص دهيد و در آن زمان مورد نظر به مطالعه و تست زني اين درس‌ها بپردازيد. انجام اين کار، بهتر از آن است که کلاً آنها را از برنامه خود حذف کنيد. اگر به هيچ عنوان نتوانستيد دروس عمومي را مطالعه کنيد و وقت کوتاهي در اختيار داشتيد، به تست‌هايي در دروس عمومي مراجعه کنيد که همراه با جواب است و پس از مطالعه تست از ميان گزينه‌ها به تستي که درست بوده است و جواب را دربر دارد، نگاه کنيد. انجام اين کار باعث مي‌شود تا شما حداقل در مدت کوتاه، مطالب کمي را ياد بگيريد. بهتر است اين تست‌ها را از ميان تست‌هاي آزمون سراسري سال‌هاي قبل انتخاب کنيد.
 
براي اينکه نتيجه بهتري از تلاش خود بگيريد، حتماً به اين نکات توجه کنيد:
1-    به دليل اينکه بيشتر داوطلبان به دروس اختصاصي، بيشتر اهميت مي‌دهند، حتماً سعي کنيد که مطالعه دروس عمومي را در اين وقت باقي مانده فراموش نکنيد تا نتيجه بهتري کسب کنيد.
2-    چون دروس عمومي حفظي و فرّار هستند، حتماً در زمان نزديک به آزمون سراسري، آنها را در بازه های زمانی منظم و مستمر مطالعه و مرور کنيد.
3-    تست زني در دروس عمومي را به عنوان بخشي از مطالعه خود در برنامه امتحاني بگنجانيد. علاوه بر اينکه پس از هر بار مطالعه، چندين تست مي‌زنيد، مي‌توانيد در ساعاتي خاص از برنامه مطالعاتي که به دروس عمومي اختصاص دارد، تعدادي از همه دروس عمومي يا تعدادي از يک درس مانند ادبيات را تست‌زني کرده و خود را در ‌آن درس بسنجيد.

4- بهترين منبع براي تست زني، تست‌هاي آزمون سراسري سال‌هاي قبل و سپس تست‌هاي دانشگاه آزاد هستند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.