مؤثرترین عادت‌های مطالعه (8)

8. حتماً استراحت کنید و برای خودتان جایزه در نظر بگیرید.

از آن‌جا که بیش‌تر دانش آموزان درس خواندن را یک کار روزمره و وظیفه تلقی می‌کنند، دوست دارند که از آن اجتناب کنند. اگر بعد از هر بازه‌ی مطالعه، برای خودتان استراحت یا جایزه‌ی کوچک تعیین کنید، درس خواندن برای‌تان خوشایند و دلپذیر می‌شود.

باید بازه‌های زمانی را مطابق توان خود در نظر بگیرید. این‌که 4 ساعت به طور مداوم و بدون استراحت درس بخوانید، بازده کافی نخواهید داشت و برای مطالعه‌ی بیش‌تر، انرژی شما از بین می‌رود. بهتر است که برای هر یک ساعت مطالعه و درس خواندن به اندازه‌‌ی 10 دقیقه برای خودتان استراحت در نظر بگیرید. به میزانی که بازه‌ی زمانی مطالعه را افزایش می‌دهید، میزان زمان استراحت هم بیش‌تر خواهد شد.

rest

مثلاً اگر قرار است یک فصل از یک درس را به طور کامل مطالعه کنید، هر مبحث فصل را در یک بازه‌ی زمانی جداگانه مطالعه کنید. تقسیم زمان و مبحث به بازه‌های کوچک‌تر به شما کمک می‌کند که با انگیزه و انرژی بیش‌تری درس بخوانید. قبل از شروع مطالعه تصمیم بگیرید که می‌خواهید چند ساعت و چند صفحه را  مطالعه کنید.

پس از چند بار مطالعه در طول روز به خودتان جایزه دهید و این جایزه را از قبل معین کنید. اجازه دهید این جایزه‌های کوچک به شما انگیزه‌ی لازم را بدهند. می‌توانید به مرور ساعت مطالعه را افزایش دهید.

پس از هر بازه‌ی زمانی مطالعه باید کمی به خودتان استراحت دهید و میان‌وعده‌ی غذایی مناسبی داشته باشید تا چه از لحاظ جسمی و چه از لحاظ ذهنی برای زمان‌های بعدی مطالعه انرژی داشته باشید. فقط بازه‌های زمانی را کم‌تر از پنجاه دقیقه و بیش‌تر از دو و نیم ساعت در نظر نگیرید؛ زیرا در این حالت یادگیری بازده کافی نخواهد داشت.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.