مباحث پر اهميت فيزيك پایه در كنكور رياضي

دانش آموزان و داوطلبان کنکوری عزيز گروه ریاضی در اين مطلب مي خواهيم بودجه بندي فيزيك پایه در کنکور سراسری را بیان کنیم. به تكرار سوالات هر مبحث در کنکور هر سال دقت كنيد و به اهميت مباحث پي ببريد. براي مثال با توجه به اعداد جدول مباحث فشار و تعادل گرمايي از فيزيك سال دوم از مهمترين مباحثي است كه به طور متوسط هر سال 2 سوال در کنکور مطرح شده است. مباحث پر اهميت را پيدا كرده و در دوره جمع بندي به خوبی از آن استفاده كنيد.

 مباحث پر اهميت درس فيزيك كنكور رياضي(بودجه بندي 6 سال+ pdf)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.