مبحث‌شناسي سؤالات رشته تجربي در کنکور

بر اساس آمارهاي پاسخ‌گويي صحيح دداوطلبان کنکور سراسری به سؤالات مي‌توان در هر درس مبحث‌هاي زير را به عنوان مبحث‌هاي ساده تر معرفي كرد كه دانش‌آموزان و داوطلبان در دور اول پاسخ‌گويي به سؤال‌هاي دفترچه مي‌توانند به آن پاسخ دهند:

زمين‌شناسي:

آتش فشان‌ها و فرآيندهاي آتشفشاني

زمين لرزه

زمين ساخت ورقي

شناسايي كاني‌ها

درياچه‌ها

رياضي:

لگاريتم و تابع نمايي

آمار و مدلسازی

تابع

حد و پیوستگی

math

فيزيك:

نورهندسي

فشار و ويژگي ماده

نوسان

موج

فيزيك حالت جامد و فیزیک هسته اي

شيمي:

جدول تناوبي

پيوند يوني

تركيب آلي

ترموديناميك

سينتيك

زيست‌شناسي:

گوارش

تنفس

دستگاه عصبي

دستگاه درون ريز

گوناگوني و تحول جانداران(1تا4پيش)

آغازيان

مبحث‌هاي زير نيز معمولاً مباحث نسبتا دشوارترند كه داوطلب مي‌تواند در زمان ذخيره شده و برگشت به آن‌ها پاسخ دهد:

زمين‌شناسي:

كاني‌هاي رسوبي

سنگ‌هاي آذرين

ساختمان دروني زمين

ستارگان

رسم نقشه

رياضي:

الگو و دنباله

هندسه مختصاتي و منحني‌هاي درجه دوم

انتگرال

هندسه1

فيزيك:

حركت‌شناسي

ديناميك

بردار

الكتريسته ساكن

شيمي:

اسيد و باز

تعادل شيميايي

استوكيومتري

زيست‌شناسي:

گردش مواد

ژنتيك

گياهي

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.