متحوّل شو ، موفّق باش!

سلام

 تحول عبارت است از یک تغییر و دگرگونی گسترده که می‌تواند مثبت و سازنده و یا گاهی به‌شدت منفی و مخرب باشد.

اما صحبت الان ما تحول مثبت است یعنی تغییرات و دگرگونی‌های سازنده‌ای که فضای امروز و فردای ما را دگرگون و آکنده از شوق و امید و انگیزه و انرژی مثبت می‌کنند.

positive

دوستان عزیزم برای ایجاد تحول و مدیریت نمودن و هدایت آن در مسیر شکوفایی باید فعالیت‌هایی که انجام شدن و به ثمر رسیدنشان حداکثر تأثیر مثبت را در نزدیک‌ترین و کوتاه‌ترین زمان برایمان فراهم می‌کنند با بررسی دقیق و موشکافانه شناسایی کنیم پس از شناسایی با بکارگیری تمام ابزارها و امکانات موجود، در جهت اجرا و تحقق آن اهداف با جدیت تلاش نماییم.

نتایج حاصل از تحولات نه‌تنها خود مسرت‌بخش و مطلوبند بلکه با تأثیرشان بر خروجی و سایر نتایج حاصل از فعالیت‌های ما هم افزایی نموده و تاثیر چند برابری خواهند داشت، نقاط تحول‌پذیرتان را شناسایی کنید و با تمرکز روی آنها بیشترین تحول و پیشرفت را در خود ایجاد نمایید…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.