متعادل باش حتّی در … !

سلام

می‌گفت:« این روزها هر کسی را که می‌بینیم و هرچیزی را که می‌خوانیم صحبت از این است که چه کنید تا استرس نداشته باشید. امّا باید کسی را پیدا کنم تا به من بگوید چه کار کنم تا اندکی استرس داشته باشم. اصلاً دلم شور آزمون سراسری را نمی‌زند و مطلقاً نگران آن نیستم. تو فکر می‌کنی این غیرطبیعی است؟»

گفتم: چیزی پرسیدی که پاسخش مثنوی هفتاد من کاغذ است امّا تلاش می‌کنم کوتاه و مختصر بگویم. استرس یک واکنش طبیعی است که سبب انجام فعّالیّت‌ها و کارهای روزانه می‌شود. وجود اندکی از نگرانی و سطح پایینی از استرس سبب می‌شود که پیوسته در تلاش و جدّیّت باشیم. بدون وجود این مقدار از استرس حتّی کارهای روزانه و جاری هم انجام نمی‌شود.

images

پس ناگفته و توصیه نشده تو هم مثل همه استرس داری. ولی نکته  مهمی که باید به آن توجه ویژه ای داشت این است که سطح استرس برخی افراد بالاتر از حدِّ طبیعی و معمولی است.

دلشوره داستن ، ترس از نتیجه و بسیاری واکنش‌های روانی دیگر که اغلب تند و غیر معمول هستند ، نشانه‌های بالاتر از حدِّ طبیعی بودن استرس هستند. وقتی فعّالیّت و تلاش علمی‌ات را داری و به‌طور معمول و روزانه کارهایی را که موظّف به انجام آن‌ها هستی ، انجام می‌دهی ، چرا باید نگرانی‌ها و فشارهای عصبی غیرطبیعی را تحمّل کنی؟

پس به‌جای این که بگویی استرس ندارم ، خوب است بگویی نگران نیستم. کخ نشاندهنده‌ی رضایت تو از شرایطی است که داری. امّا مراقب باش این نگرانی نداشتن منجر به بی‌خیالی وانجام ندان وظایفی که به عهده داری نشود. آرامش و صبوری همیشه باید چاشنی فعّالیّت‌های روزمرّه‌ی ما باشد.»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.