متفاوت بودن خود موفقیت است (بخش دوم)

منبع مورد استفاده در دوران جمع‌بندی

یکی از مهم‌ترین رموز موفق بودن و موفق شدن، متفاوت عمل کردن است. در هر شرایطی با توجه به آن شرایط عمل کردن می‌تواند سبب سهولت در دستیابی به موفقیت شود. این‌جاست که مهندسی منابع و مهندسی روش‌ها اهمیت می‌یابد.

اکنون که در روزهای نزدیک به کنکور سراسری و دوران جمع‌بندی قرار داریم دیگر زمان مبحثی تست کار کردن و زدن تست‌های طبقه‌بندی‌شده به پایان رسیده است. اکنون زمان جمع‌بندی دانسته‌هاست. می‌گویم دانسته‌ها برای آن‌که بدانید که با هر وضعیت تحصیلی و هر ترازی دیگر زمان مطالعه‌ی درس به درس به پایان رسیده و باید آموخته‌های‌تان را جمع‌بندی کنید؛ خواه زیاد باشد و خواه کم!

در این دوران بایستی به سراغ کتابی برویم که هم دربرگیرنده‌ی تست‌های کنکور سال‌های گذشته باشد و هم پاسخ‌نامه‌ی تشریحی کاملی برای تحلیل آزمون داشته باشد.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.