متهم ردیف اوّل؟ من!

مشاورمان حرفش را این‌گونه ادامه داد:«البتّه آن‌چه گفته شد اشتغالات  ذهنی شما بود. امّا آن ‌چه در نظر داشتم موضوع دیگری است. گروهی از دوستان در شروع برنامه‌ها و فعّالیّت‌های مطالعاتی به بهانه‌های مختلف تأخیر دارند.

این گروه زمانی نسبت به تأخیرات و عقب ماندگی‌های درسی خود واقف می‌شوند. این گروه اگر تا این زمان عذر پذیرفته شده‌ای داشته باشند ، امّا از زمان آگاهی نسبت به این تأخیرها مسئولیّت‌شان دو چندان می‌شود.

images

نکته بسیار مهمی که این گروه بایستی به آن توجه ویژه ای داشته باشند این است که که اگر تا این تاریخ بهانه‌های ریز و درشت مقصّرین تأخیر در کارهای‌شان بوده‌اند ، امّا از این پس متّهم ردیف اوّل و تنها مقصّر کوتاهی‌های‌شان خودشان هستند.

این گروه باید به خوبی بدانند فرصت‌هایی را که دراختیار دارند برای‌شان بسیار مغتنم است و نباید آن‌ها را از دست بدهند. اینان باید چنان بکوشند و تلاش کنند که در جلسه‌ی کنکور سراسری و روز اعلام نتایج هم‌چنان متّهم ردیف اوّل باقی نمانند.»

زنگ به صدا درآمد. مشاورمان ادامه داد:«همّتی دوباره کنید.از امروز بیشتر از سه ماه روز تا آغاز فرایند آزمون سراسری فرصت دارید.»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.