مثل زندگی … !

سلام

ممکن است فکر کنی شعار می‌دهم. امّا خودم این‌طور فکر نمی‌کنم.

فکر می‌کنم این واقعیّت است که ما در کنار هزاران هزار نفری زندگی می‌کنیم که با بعضی از آن‌ها بستگی و وابستگی‌هایی داریم. همه‌ی ما در هر سنّی و مشغول به هر کاری که باشیم ، جزیی از جریان گذرایی هستیم که آن را زندگی می‌نامند.

Live-Life-For-The-Moment

جالب است که این جریان نه به من و تو مرتبط است و نه به هزاران و میلیون‌ها نفری که کنارمان هستند و آن‌ها را می‌بینیم و یا نمی‌بینیم. ایستادن تنها کسی را متوقّف می‌کند که ایستاده است و هیچ نقصی در جریان زندگی وارد نمی‌سازد.

پس چه خوب است اتّفاقات و وقایعی را که در دور و اطراف‌مان می‌گذرد ، با دقت هرچه تمامتر مشاهده کنیم ، به خوبی از آن‌ها عبرت و درس بگیریم و سعی کنیم همواره با جریان عادی زندگی همراه باشیم.

بودن و نبودن من و تو و هزاران و میلیون‌ها من و توی دیگر این جریان را حتّی دچار لحظه‌ای ایستایی نمی‌کند. سعی‌مان این باشد که  بی‌جهت سنگِ جلوی راه خودمان نباشیم و  با هر پیشامد ریز و درشت و مربوط و نامربوطی تحرّک و تلاش و فعّالیّت را رها نکنیم.

نتیجه‌ی این بودن و نبودن فقط ما را تحت تأثیر قرار خواهد داد. خوب است همانند زندگی در جریان باشیم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.