مثل گلوی نی لبک ها حس بگیرید…

خوب است ما هم مثل باران حس بگیریم
هر شب سراغی از گل نرگس بگیریم

از خم شراب سبز اشراقی بنوشیم
جامی الا یا ایها الساقی بنوشیم

من با دو جرعه آیه ء گل مس مستم
من عاشقم , دیوانه ام, اینم که هستم!

من راوی شرقی ترین شعر زمینم
نیکم , بدم, ا ینم , همینم, آه! اینم

جز غم کسی در شام این مجلس نمانده است
ردی , نشانی از گل نرگس نمانه است

مثل گلوی نی لبک ها حس بگیرید
امشب سراغی از گل نرگس بگیرید!!!

photo_2018-03-21_00-40-27

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.