محیط خود را تغییر دهید

در پیشرفت تحصیلی و موفقیت یک دانش‌آموز عوامل مختلفی دخالت دارند که بعضی از آن‌ها ثابت و بعضی متغیر هستند. بحث ما در این مقاله در رابطه با عوامل متغیر است؛

زیرا می‌توانیم عوامل را به دلخواهمان تغییر دهیم. این‌که دانش‌آموز تلاش می‌کند و سخت‌کوشی دارد علت پیشرفت اوست ولی این‌که چه عاملی باعث شده دانش‌آموز سخت‌کوش و اهل مطالعه باشد نظر ما را به تأثیر محیط جلب می‌کند.

nkeppol

محیط دانش‌آموز که شامل خانواده و دوستان و… است به صورت ناخودآگاه روی او تأثیر می‌گذارد. گاهی از رتبه‌های برتر می‌شنویم که می‌گویند: «پدر من هرگز به من نگفت کتاب بخوان ولی خودش اهل مطالعه بود.» و این نکته یعنی الگوی عملی، بسیار مؤثر است.

یکی دیگر از عوامل محیطی، گروه دوستانی است که خودمان انتخاب می‌کنیم. چه بهتر که در این انتخاب دقت کنیم تا از تأثیر عواملی که ناخودآگاه اثر خود را اعمال می‌کنند تأثیر مثبت بگیریم. بهتر است محیط زندگی مانند اتاق مطالعه و… را نیز چنان تغییر دهیم که ما را به سمت مطالعه تشویق کند تا هیچ وقت از لحاظ انگیزشی افت نکنیم.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.