مدیریت اشتباهات در نیم‌سال دوم

نیم‌سال دوم، نیم‌سال کارهای مثبت و پربازده است.

بر اساس تجربه‌های ارزشمند نیم‌سال اول باید راهکارهایی را برای موفقیت انتخاب کنید که نه‌تنها کم‌کاری‌های نیم‌سال اول را پوشش می‌دهد، بلکه هدف‌گذاری بلندمدت یعنی موفقیت شما در پایان سال تحصیلی را تضمین کند.

مدیریت کردن اشتباهات آزمون‌های آزمایشی در نیم‌سال دوم یکی از همان کارهای مثبت است. برای رسیدن به بالاترین بازدهی در بحث کاهش اشتباهات، اشباهاتتان را طبقه‌بندی کنید.

index

برای مدیریت اشتباهات و کم کردن آن‌ها این نکته بسیار مهم و حائز اهمیت است که اشتباهات شما اساساً چه منبعی دارند!؟

حواس‌پرتی و بد خواندن سؤال یا اشتباه محاسباتی؟

وارد کردن جواب یک سؤال به جای جواب سؤال دیگر یا اشتباه وارد کردن گزینه‌ی جواب؟

کم بودن ساعت مطالعاتی،پایین بودن کیفیت مطالعه یا کم‌کاری در حل تست و تمرین؟

این طبقه‌بندی، نقش بسیار مؤثری در شناسایی منابع خطا و میزان فراوانی آن‌ها خواهد داشت. شناسایی منابع خطا هم اصلی‌ترین راهکار برای کاهش یا حذف خطاهاست.

کاهش و حذف اشتباهات هم یکی از همان کارهای مثبتی است که نیم‌سال دوم شما را موفق و پربازده خواهد کرد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.