مراحل و تکنیکهای طلایی مرور

پیش شرط مرور آن است که از قبل مطالب را خوب یاد گرفته و آن‌ها را فهمیده باشیم،در غیر این صورت، اساساً مطالعه‌ی بعدی نقش مرور و تکرار را نخواهد داشت بلکه عملاً همان یادگیری نخستین خواهد بود.مرور نیاز به تمرکز فراوان دارد. مرور بدون تمرکز مثل یک روخوانی بی‌فایده است. مرور هم مانند مطالعه، جزئی از مراحل یادگیری است و همان شرایط لازم را دارد.در این مقاله بطور اجمالی به بیان مراحل صحیح مرور می پردازیم.این مراحل عبارتند از:

اولین مرور: (حین مطالعه) 

یادداشت برداری، پرسش کردن، توضیح دادن برای خود، خط کشیدن زیر کلمات  و جملات ، حاشیه نویسی و پاسخ دادن به پرسش‌های متن کتاب درسی.

دومین مرور: 24 ساعت پس از خواندن درس یا تدریس در کلاس شامل:

1- بازخوانی کامل درس خوانده شده و جزوه‌ی آن

2- حل  تمرین‌های تشریحی  و تست‌های آن درس

3- مرور ذهنی آن‌چه در طول روز خوانده‌ایم  قبل از خوابیدن

index

سومین مرور:یک هفته بعد شامل:

1- بازخوانی کامل درس و جزوه

2- حل تمرینات اشکال‌دار قبل

3- علامت زدن قسمت‌های فراموش شده

4- حل بخش دیگری از تمرینات باقی‌مانده

چهارمین مرور:دو هفته بعد شامل:

1- مرور یادداشت‌ها و خلاصه‌ی دروس

2- حل تمرینات اشکال‌دار قبلی

3- علامت زدن قسمت‌های فراموش شده‌ی جدید

4- مرور قسمت‌های فراموش شده‌ی  قبلی

5- حل بخشی دیگر از تمرینات  باقی مانده

پنجمین مرور:یک ماه بعد شامل:

1- مرور یادداشت‌ها و خلاصه‌ی دروس

2- حل تمرینات اشکال‌دار قبلی

3- مرور قسمت‌های فراموش شده‌ی  قبلی و مطالب فرار

ششمین مرور: سه ماه بعد شامل بازخوانی کامل کتاب درسی

بدین ترتیب  و با این تکرار‌های منظم، مانع فراموشی مطالب در مدت طولانی می‌شویم.

همان‌طور که یاد گرفتن محتاج زمان است ، یاد‌آوری و تازه نگه‌داشتن ذهن از مطالب  خوانده شده به زمان نیاز دارد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.