مراقب سلامتی ات باش!

سلام

«کار سخت و حرف عجیب و غریبی نیست این که بپذیری در مسیر آماده سازی خودت برای آزمون سراسری تنها یکی از کارهایی که باید انجام بدهی کارها و فعّالیّت‌های درسی است.

واقعاً کارهای ظاهراً حاشیه‌ای زیادی وجود دارد که بی‌توجّهی به آن‌ها همان کار اصلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.» این حرف‌های معلّم‌مان بود که در پایان کلاس امروز می‌گفت. نگاهش روی نگاه متعجّب و حیرت زده‌ام ایستاد. نفسی تازه کرد و گفت: «این جور نگاهم نکن . خود تو سرما خورده‌ای و از ابتدای کلاس یک خط در میان سرت روی میز است و به زحمت چشم‌هایت را باز نگه می‌داری.

images

تقصیری هم نداری ، خوب مریض شدی. امّا همین سرماخوردگی به ظاهر ساده باعث شد کلاس امروز برایت کارایی لازم و کافی را نداشته باشد. بعداً باید زحمت زیادی بکشی تا بتوانی این کلاس را جبران کنی و آن‌گاه زمان‌ها و موقعیّت‌های دیگری را از دست می‌دهی .

می‌بینی این حاشیه چقدر متن را خراب کرد؟»  باید از خودم دفاع می‌کردم. گفتم: «ببخشید استاد! بیماری است دیگر ، دست من که نیست ، پیش می‌آید. پدرم سرما خورد و من هم گرفتم.» گفت :«ظاهراً درست می‌گویی ، ولی اگر با شروع فصل پاییز و آغاز سرما؛ لباس مناسب پوشیدن ، نکات بهداشتی نظیر نزدیک افراد سرما خورده نشدن ، استفاده‌ی از مایعات گرم نظیر چای و شیر و سوپ و برخی نکات ساده را که خودت هم معمولاً به دیگران توصیه می‌کنی رعایت می‌کردی این گونه گرفتار سرما خوردگی نمی‌شدی.»

استاد کاملا درست می‌گفت. بیماری وقتی سراغم آمد که با لیوان پدرم آب خوردم. یادم باشد امسال هیچ چیز حاشیه‌ای بی‌اهمّیّت نیست. حتّی غذا خوردن و لباس پوشیدن.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.