مزایای دوران جمع‌بندی چیست؟

در مقالات گذشته بارها و بارها به اهمیت و روش مطالعه در دوران جمع بندی اشاره کردیم.در این مقاله به بیان مهمترین مزایای دوران جمع بندی می پردازیم.

ایجاد آرامش برای به پایان رساندن درس‌ها: اتخاذ این روش نگرانی نرسیدن به مطالعه‌ی یک درس یا کتاب را در فرصت باقی‌مانده منتفی می‌کند؛ نگرانی‌ای که همواره در شیوه‌ی معمولی وجود دارد.

index

مطالعه‌ی تصادفی مطالب همراه با نظمی درونی است: زیرا شما ابتدا به سراغ سؤال رفته سپس به دنبال پاسخ می‌روید و مطالب مرتبط با آن را یاد می‌گیرید. هم‌چنین توزیع مطالب بر اساس فراوانی سؤال‌ها در کنکور سراسری است؛ یعنی مطالبی را که در کنکور پرتکرارند مرور کرده و مطالبی که زیاد مهم نیستند کم‌تر می‌خوانید.

رفع مشکل فراموش کردن درس‌ها: فشار روانی ناشی از احتمال فراموشی مطالبی را که در ابتدای بازه‌ی زمانی مطالعه کرده‌اید و در شیوه‌ی معمولی همواره وجود دارد. در این روش به دلیل تکرار متناسب با اهمیت مطلب از بین خواهد رفت.

با رویکرد و گرایش طراحان در کنکورهای اخیر آشنا می‌شوید:این امر سبب می شود تا در جلسه آزمون نظم ذهنی بیشتری برای برخورد با سوالات داشته باشید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.