مشاوره درسي رياضي-مبحث مثلثات

1)   معمولاً هر سال چند سؤال از اين مبحث در كنكور رشته‌ي تجربي مطرح مي‌شود؟

تعداد كل سؤال‌هاي درس رياضي در كنكور تجربي 30 سؤال است كه تعداد سؤال‌هاي اين مبحث در 7 سال اخير بدين شرح است:

مثلثات

85

86

87

88

89

90

91

92

1

1

1

1

1

1

2

2

 

مي‌توان گفت هر ساله 1 يا 2 تست از مبحث مثلثات در كنكور مطرح شده است.

توجه: درست است كه به‌طور مستقيم يك تست از اين مبحث در کنکور سراسری مطرح مي‌شود ولي يادگيري اين مبحث بسيار مهم است چرا كه پيش‌نياز يادگيري بخش‌هاي مهمي از حد و پيوستگي، مشتق و انتگرال است.

908

2)      در كتاب‌هاي درسي دبيرستان كدام فصل‌ها به اين مبحث اختصاص دارد؟

فصل 5 رياضي2، صفحه‌هاي121 تا 158

فصل 2 رياضي3، صفحه‌هاي 31 تا 38

3)     روش ويژه و كاربردي براي يادگيري اين مبحث چيست؟

همانطور که می دانیم 18 تيپ سؤال در اين مبحث داريم.

پيشنهاد ما برای یادگیری کامل مبحث مثلثات اينست كه هر شب 10 تست را از كتابهای تست استاندارد بویژه تستهای کنکور سراسری داخل و خارج کشور انتخاب كنيد و تست‌هاي آن را حل كنيد.حل تست مستمر از اين مبحث ( به مدت 20 روز) باعث ماندگاري اين مبحث در ذهن شما مي‌شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.