مشکل یا فرصت؟ (ساعت مطالعه‌ی پایین)

در بعضی بازه های زمانی سال تحصیلی، میزان ساعت مطالعاتی شما باید در بیشترین مقدار خودقرار بگیرد. شرایط دوران جمع بندی، ماه آخر نیم سال اول و دوم و خرداد ماه ایجاب می‌کند که برای بازیابی و جمع‌بندی مطالبی که در طول سال مطالعه کرده اید، با افزایش دادن ساعت مطالعه، شرایط پشت سر گذاشتن یک امتحان موفق را فراهم کنید.

حال اگر با این نکته مواجه شدیم که در زمان نیاز به ساعت مطالعه بالا ، شرایط برای فراهم کردن این ساعت مطالعه مورد نیاز مهیا نبود چه باید کرد؟حرکت در جهت یک تغییر خوب بهترین تصمیمی است که بایستی در این شرایط گرفته شود.

images

کم بودن ساعت مطالعه چه در زمان امتحانات و چه در دیگر زمان های سال تحصیلی، نیاز به بررسی جامع و کلی دارد. بنیان یادگیری و موفقیت تحصیلی شما وابسته به مطالعه و ساعت موثر آن است پس در صورت مواجه بودن با بازدهی کم ساعت مطالعه، در گام اول باید به خوبی علت این موضوع پیدا شود. عوامل متعددی در پایین بودن ساعت مطالعه موثرند. مواردی نظیر: مطالعه نکردن درس های هر روز، مدیریت نکردن زمان های استراحت و افزایش زمان های تلف شده، نداشتن پیش بینی مطالعاتی و آشفتگی در مطالعه ، از دست دادن نظم محیطی در زمان مطالعه، پرداختن به موارد کم بازده ،ثبت نکردن میزان مطالعه انجام شده و …

به لیست مواردی که باعث پایین نگه داشته شدن ساعت مطالعه می شود، می‌توان ده‌ها مورد دیگر اضافه کرد. بررسی همه جانبه و سخت گیرانه شماست که زمینه ساز پیدا شدن و سپس حذف این عوامل مزاحم خواهد بود.

برای ساختن یک فرصت از مساله ای به نام ساعت مطالعه پایین در ابتدا باید اصلی ترین علت آن را خوب پیدا کنید. بعد از پیدا کردن علت، معلول ماجرا یک تغییر مثبت آموزشی خواهد بود. تغییری که در آن با شناختن عامل پایین بودن ساعت مطالعه و حذف آن، به یک ساعت مطالعه ایده آل رسیده اید. شاید پایین بودن ساعت مطالعه، به جای یک مساله آموزشی ،یک فرصت باشد.فرصتی برای مدیریت دائمی بر ساعت مطالعه.پس از همین امروز اگر دچار این مشکل هستید برای برطرف کردن هرچه سریعتر آن اقدام کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.