مشکل یا فرصت ؟ (مدیریت تمرکز)

بعد از ورود به دانشگاه به خوبی با شرایط دروس دوره تحصیلات تکمیلی آشنا خواهید شد. در این دوره ها، با توجه به میزان واحدهای درسی برنامه ریزی شده و با توجه به اهداف آموزشی از ارائه هر درس، بعضی دروس مستقل و بدون نیاز به درسی دیگر قابل آموزش اند. دروس دیگری هستند که نیاز به یک پیش نیاز آموزشی برای یادگیری بهتری دارند و درس هایی دیگر، الزاما باید همزمان با هم نیاز آموزشی شان مطالعه شوند. اگر مطالعه و تمرکز را دو درس در نظر بگیریم ؛ تمرکز قطعا واحد درسی پیش نیاز مطالعه خواهد بود.

در حال حاضر در ایام امتحانات و روزهای آماده سازی نهایی برای کنکور که به آن دوران جمع بندی می گوییم قرار گرفته ایم. برای جمع بندی دروس و مطالب در هر کدام از گزینه های قبل نیاز به تمرکز بالا وجود دارد . همه ما این نکته مهم و کلیدی را میدانیم که رسیدن به بیش ترین مقدار تمرکز تا چه حد به عوامل محیطی وابسته است و شرایط خاص پایان سال گاهی در مراحل تمرکز گذاری بر روی دروس تاثیر میگذارد . راه حل ساختن یک فرصت طلایی از این مساله چیست؟

index

حرکت در جهت یک تغییر خوب:

به سومین سطر از پاراگراف دوم متن بالا دقت کنید: عوامل محیطی. راه برون رفت از یک مساله و ساختن یک فرصت همین جاست.  در زمان های خاصی از سال تحصیلی نیاز شما به تمرکز افزایش می یابد و از طرفی عوامل محیطی و رفتاریِ اطراف تان هم  در جهت فراهم نشدن این نیاز میل میکند. اینجاست که باید از نقش پر اهمیت تلاش و اراده در رسیدن به موفقیت استفاده کنیم .هماهنگ کردن عوامل محیطی با بیشینه تمرکز به سطح بالایی از تلاش و اراده نیازمند است.

باید مکان مناسبی برای مطالعه انتخاب کنید که شاید با شرایط محل فعلی مطالعه کاملا متفاوت باشد و معمولا تغییر دادن یک عادت رفتاری دشوار است. لازم است که وسایل ارتباطی و اخباری نظیر تلویزیون ، رادیو ، کامپیوتر و به تبع آن دنیای وب و همچنین تلفن همراه و تمام شبکه های اجتماعی مرتبط را در ساعت مطالعه به حالت تعلیق در آورید. برای کاربری هر کدام از این موارد قطعا زمان مناسبی به جز در زمان مطالعه وجود دارد.

نقش تلاش و اراده برایتان روشن شد؟ رسیدن به تمرکز بالا در زمان مطالعه به سطح بسیار بالایی از تلاش و سخت کوشی نیازمند است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.