مطالعه‌ی خوب داشته باشید

برای مطالعه‌ی خوب و مؤثر موارد زیر را به کار ببندید:

1- اولین قدم برای مطالعه‌ی خوب و مؤثر، داشتن برنامه‌ی مطالعاتی دقیق و اصولی است.

2- برنامه باید انعطاف‌پذیر و متناسب با شرایط و امکانات شما باشد.

3- هیچگاه هنگام خستگی و کسالت مطالعه نکنید.

4- وسایل کار خود را از قبل بطور کامل آماده کنید.

5- اتاقی را برای مطالعه انتخاب کنید که سروصدای کم‌تری به آن برسد.

Simple-Wall-Bookshelves-And-White-Computer-Desk-Also-Minimalist-Swivel-Chairs-Furniture-And-Wooden-Floor-Idea

6- وقتی نگران هستید مطالعه نکنید. ابتدا نگرانی را برطرف کنید و سپس مطالعه را شروع کنید.

7- هنگام مطالعه با کسی حرف نزنید و سعی کنید تمرکزتان فقط بر روی درس باشد.

8- هنگام مطالعه به چیزی غیر از درس فکر نکنید و زیر نکات مهم خط بکشید.

9- هنگام مطالعه وقتی قسمتی از کتاب را نفهمیدید به آن برنگردید و به آن ادامه ندهید.

10- هنگام مرور درس، قسمت‌های مهم را مطالعه کنید و خیلی وارد جزییات نشوید.

11- حداقل هفته‌ای یک ساعت برای مرور کردن هر درس در نظر بگیرید.

12- بین مطالعه‌ی دو درس شبیه به هم درس دیگری را مطالعه کنید.

13- کتاب را در فاصله‌ی 30 تا 35 سانتی‌متری چشمانتان قرار دهید.

14- شب امتحان موقع یادگیری نیست، هنگام مرور کردن درس‌هاست.

15- درس‌ها با توجه به استعداد و توانایی شما تهیه شده است و علت موفقیت و عدم موفقیت دانش‌آموزان در برنامه‌ریزی و نحوه‌ی مطالعه‌ی آن‌هاست.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.