مطالعه‌ی مفید و صحیح چه مطالعه‌ای است؟

مطالعه‌ی مفید و صحیح مطالعه‌ای است که با تمرکز حواس باشد تا در پایان مطالعه بتوانید مطالب را بخوبی به یاد آورید و در درس‌های عمومی بتوانید به راحتی تست بزنید و در درس‌های اختصاصی به راحتی به تمرین تشریحی و تست زدن بپردازید.

ساعت مناسب مطالعه بستگی به عمیق خواندن و سرعت یادگیری فرد دارد که این عامل در افراد مختلف متفاوت است؛ بنابراین با کمک بهترین ابزار خودشناسی یعنی دفتر برنامه‌‌ریزی می‌توانید بتدریج ساعت مناسب خود را پیدا کنید.

در کنار مطالعه‌ی باتمرکز می‌توان با نوشتن خلاصه و نکات مهم، یادگیری و کیفیت مطالعاتی خود را به میزان قابل ملاحظه ای بالا ببرید و گنجینه‌ای برای دوران جمع‌بندی خود در ایام نزدیک به آزمون سراسری آماده کنید.

index

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.