مطالعه با بهترین روش

گرچه خواندن، یکی از اجزای اصلی مطالعه به شمار می رود، اما مطالعه فقط شامل خواندن متون درسی نیست. مطالعه فرآیندی هدفمند است که برای رسیدن به مقصود و منظور معینی تدارک دیده شده است.

مطالعه متون درسی مراحل گوناگونی دارد که با توجه به موضوع و ماده درسی می تواند متفاوت باشد. به عنوان مثال مطالعه برای موفقیت در امتحان زیست شناسی با مطالعه برای موفقیت در امتحان فیزیک تفاوت دارد. بنابراین اولین موضوعی که در این زمینه باید مورد نظر قرار گیرد این است که برای هر ماده درسی روش مناسب مطالعه خاص آن درس را بکار ببریم.

بنابراین نکته مهمی که بایستی به آن توجه ویژه ای داشته باشید این است که مطالعه خود را بر اساس انتظارات استاد تنظیم نمائید. مطالعه شما باید به گونه ای باشد که شما بتوانید در زمان لازم به اهداف از پیش تعیین شده دست یابید.

images

بطور کلی خواندن شفاهی به تنهایی روش کارآمدی برای مطالعه هدفمند نمی باشد. سعی کنید در زمان مطالعه از یادداشت برداری، خلاصه نویسی و فهرست نویسی دروس استفاده نمائید. نخست مواد و موضوعاتی را که در کتاب درسی آمده است، به منظور کسب یک اندیشه کلی بررسی کنید. این نگاه کلی باید شامل یادداشت کردن فصول، بخش ها و عناوین هر فصل باشد.

دومین گام در مطالعه ، خواندن گسترده مطالب هر فصل می باشد. فنون زیادی ممکن است در اینجا بکار آید که خلاصه نویسی در هنگام مطالعه یکی از بهترین و موثرترین راهکارهای افزایش یادگیری و یادسپاری است.

خلاصه نویسی

برای ایجاد ساختمان ذهنی، بهتر است که رابطه میان نکات اصلی و جزئیات را به صورت یک طرح یا یک شکل مجسم کنید. برای مثال، مطالب را می توان به  صورت طرح شاخه ای، هرمی، شعاعی و یا سلولی تهیه کرد.تهیه خلاصه ای از مطالب درسی این امکان را به خواننده که به یک نقشه و کلید برای فهم مطالب دست یابد.

خلاصه، مروری بر مطالبی است که خوانده اید. در واقع بیان مجددی است از نکات اصلی به زبان خود شما. یک خلاصه نه تنها باید شامل نکات اصلی باشد بلکه باید بیان کننده روابط میان نکات اصلی و دلایل مولف در ارتباط دادن این نکات باشد و بطور منطقی نکات اصلی را به تز اصلی ربط دهد.

به طور کلی خلاصه ها به سه منظور نوشته می شوند که عبارتند از:

* خلاصه ها نوعی وارسی از فهم و درک شماست.

* خلاصه ها کار مرور کردن مباحث مطالعه شده را آسانتر می سازند.

* خلاصه ها نگهداری مطالب را در حافظه بلند مدت تقویت می کنند.

شواهد نشان می دهند که یادآوری مطالب پس از یک مدت طولانی، بدون خلاصه کردن گاه به گاهی آنها میسر نیست.

سومین گام در مطالعه ارزشیابی از میزان یادگیری است. بدون ارزشیابی از میزان یادگیری هر گونه مطالعه ای بی فایده است. برای انجام این کار، در حالی که مطالعه می کنید سئوالاتی را روی یک صفحه سفید یادداشت نمائید و بعد از اتمام مطالعه سعی کنید به این سئوالات پاسخ دهید. در صورتی که نتوانستید به بیشتر سئوالات پاسخ دهید نیاز به تکرار و تمرین بیشتری دارید.

اگر جواب را می دانید ولی قادر نیستید که آن را با عبارات منطقی و منظمی بیان نمائید، از این پس باید مطالب را با تسلط بیشتری یاد بگیرید.قدرت و توانایی شرح کامل پاسخ، بهترین دلیل بر فراگیری کامل، عمیق و مفهومی است و بهترین وسیله برای تسلط بر اضطراب امتحانات و آزمون ها می باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.