مطالعه به روش زنبوری

تا به حال به فعالیت و روش زنبورها برای تولید عسل فکر کرده‌اید؟ زنبورها طبق برنامه‌ریزی ملکه ساعت‌ها زحمت می‌کشند و با نشستن روی بهترین گل‌ها شهد آن‌ها را به کندو می‌آورند و پس از تلاش بسیار با کمک یکدیگر عسل شیرین تولید می‌کنند.

شما هم سعی کنید در مطالعه‌ی درس‌های‌تان مانند زنبورها عمل کنید. بدین صورت که برای مطالعه برنامه‌ریزی و نظم داشته باشید.

  • مانند ملکه برنامه‌های‌تان را طوری مدیریت کنید که به همه‌ی کارهای‌تان برسید.

  • برای یادگیری بهتر درس‌ها با دوستانتان همفکری داشته باشید.

index.jpg1

  • آن‌چه را یاد گرفته‌اید به دیگران هم بیاموزید.

  • آموخته‌های‌تان را مانند خانه‌های کندو طبقه‌‌بندی کنید.

  • برای رسیدن به هدف (تولید عسل شیرین) بهترین روش‌ها (بهترین گل‌ها) را انتخاب کنید.

  • تا به نتیجه نرسیدید دست از تلاش برندارید تا نتیجه‌ی کارتان مانند عسل شیرین شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.