مطالعه روزانه‌، کلیدی برای موفقیت

مطالعه‌ی مستمر درس‌ها یکی از روش‌های ساده و در عین حال موثر در فرایند آمادگی برای کنکور سراسری به شمار می رود.برای اجرای این روش به مثال‌های زیر توجه کنید:

  • 1. حل روزانه چند سؤال تشریحی برای درس‌های اختصاصی اصلی (ریاضی، فیزیک و…)

  • 2. تست‌زنی برای درس‌های مهم (زیست شناسی و …)

test

  • 3. خواندن یک دسته‌ی ده یا بیست‌تایی از لغات درس‌ها (عربی، زبان انگلیسی یا ادبیات فارسی)

  • 4. حل یک متن ترجمه و تعریب و درک مطلب عربی،cloze test و reading زبان انگلیسی

در اجرای این روش باید این نکته مهم و کلیدی را دقت داشته باشید که مهم‌تر از کمیت مطالعه، کیفیت آن و رعایت مستمر و روزانه بودن آن است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.