مطالعه مفید و کاربردی با روش MURDER

روش مطالعه MURDER صورت جديدتر و تکميل يافته تر روش PQRST است و از نظريه ها و پژوهشهاي روان شناسي مشتق شده کارایی مطالعه با این روش نسبت به سایر روش های مطالعه بيشتر است. به طور کلی اين روش شامل مراحل زير است:

حال و هوا :Mood

منظور اين است که پيش از شروع مطالعه و يادگيري حال و هواي آن را پيدا کنيد،یعنی از همه نظرسرحال و آماده يادگرفتن باشيد و تا پايان مطالعه آن حالت را حفظ کنيد.

درک و فهم:Understand

در اين مرحله بکوشيد تا آنجا که ممکن است مطالبي را که مي خوانيد به طور عميق درک کنيد، از کم و کيف و فهم خود آگاه شويد و بخشهايي را که خوب نمي فهميد علامتگذاري کرده تا درمراحل بعدي مجددا به سراغ آنها برويد.

يادآوري:Recall

در اين مرحله آنچه را که از قبل خوانده و فهميده ايد به يادآوريد و از راهبردهاي تفسير، تفکر و تحليل مفاهيم استفاده کنيد.

images

کشف و هضم:Digest

در اين مرحله به قسمتهايي که قبلا خوانده ايد و نفهميده ايد مراجعه کنيد و به يادگيري آنها بپردازيد . به اين ترتيب به کشف آنچه که نفهميده ايد پرداخته و به سازمان بندي مطالب بپردازيد.

بسط و گسترش:Expand

مطالبي را که مي خوانيد بسط و گسترش دهيد يعني به آنها شاخ و برگ دهيد و آنها را به مطالبي که قبلا آموخته ايد ربط دهيد.به عبارت ساده تر، ترکیبی درس بخوانید.

مرور کردن و پاسخ دادن:Review

فعاليت اصلي مرور کردن به يادآوري آموخته ها، توجه به نکات مهم و سعي در پاسخ دادن به سوالهاي قبلا طرح شده و تمرکز کردن بر هدفهاي يادگيري است. هدف عمده اين مرحله از يادگيري رفع نواقص راهبردهاي مطالعه براي کاربردهاي آتي است. در اين مرحله همچنين سعي کنيد تا اشتباهاتي را که در امتحان یا آزمون مرتکب شده ايد تحليل کنيد و براي يادگيري آنها راهبردهاي ديگري برگزينيد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.