معبودا! خدایا! پروردگارا!

سلام

معبودا ! با اشتیاق تمام به سویت آمدم و  با اعتماد دست امید به دامان تو زدم.

دانستم که خواسته‌های فراوان من، پیش توانگری تو کوچک است و گنجایش لطف تو بیش‌تر از نیاز خواهی خواهندگان است و دست بخشش تو بالاتر از همه دستان است.

خدایا! بر محمّد و خاندان پاک و مطهر او درود فرست و به لطف خود با من آن کن که سزاوار بخشش بسیار توست.

ya-gazi-al-hajat

من نخستین کسی نیستم که به تو روی آورد و تو به او  نعمت دادی، حال آن‌که سزاوار رانده شدن بود و نخستین کسی نیستم که دست خواهش به سویت دراز کرد و تو خواسته‌اش را برآوردی، حال آن‌که سزاوار ناامیدی بود.

خدایا بر محمّد و خاندان پاک او درود فرست و دعای مرا اجابت کن و به ندایم نزدیک باش و بر زاری‌های من رحمت آور و آوازم را بشنو. مرا از خودت ناامید مساز و رشته‌ی پیوند من با خودت را مگسل و در این نیاز که اکنون از تو می‌خواهم و هر نیاز دیگر مرا به دیگران حواله مکن.

پیش از آن‌که از جای خود برخیزم با آسان کردن سختی‌ها بر من و با تقدیر نیکویی که در همه‌ی کارها برایم قرار داده‌ای، بر عهده بگیر که خواسته‌ام را روا کنی و نیازم را برآوری و مرا به خواسته و مطلوبم برسانی.

خدایا بر محمّد و خاندانش درود فرست؛ درودی پیوسته و بالنده، بی‌گسست و ناپایان، و این درود را یاری رسان من و وسیله‌ی برآمدن حاجتم گردان که تو وسعت دهنده و کریم و بخشنده ای

 

فرازهایی از دعای  امام سجاد «علیه السلام» هنگام طلب حوایج از خداوند – دعای 13 صحیفه سجادیه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.