مقدمه‌ای برای موفقیت

هر کتاب، مقاله یا متنی در ابتدای خود معمولاً مقدمه‌ای هر چند کوتاه دارد که مطالعه‌ی این مقدمه باعث آماده شدن ذهن برای درک بهتر موضوع مورد مطالعه خواهد شد.

توجه به مقدمه، قرار گرفتن در مسیر مباحث مورد مطالعه را راحت‌تر می‌کند. این مقدمه شاید بتواند در بسیاری از امور مفید و کارساز باشد. یکی از این موارد بحث آموزش و درس است. مقدمه‌ای که برای مطالعه‌ی درس‌ها باید خوانده شود نیاز به زمان خاص و فراغت دانش‌آموز دارد. اگر این زمان قبل از شروع سال تحصیلی باشد ایده‌آل است. مطالعه‌ی درس‌های سال آینده، همان خواندن مقدمه‌ای است که ذهن را برای یادگیری و درک بهتر درس‌ها در طول سال تحصیلی آماده می‌سازد.

یادگیری و درک بهتر درس‌ها باعث موفقیت در درس‌ها و پیشرفت در مدرسه خواهد شد.بنابراین به شما دانش آموزان و داوطلبان کنکور توصیه می‌کنم حداقل یک درس را در تابستان پیش‌خوانی کنید تا به مقدمه‌ی مورد نیاز مسلط شوید.

index

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.