منبع مشترک بین تمام داوطلبان برتر کنکور

تمام دانش‌آموزان و داوطلبان کنکور سراسری به دنبال این هستند که رتبه های برتر از چه کتابی استفاده می‌کنند و منبع مطالعاتی‌شان در مسیر مطالعه برای موفقیت در کنکور چیست.

همه‌ی آن‌ها مهم‌ترین و اصلی‌ترین منبع خود را کتاب درسی عنوان کردند و اولویت اول را متن کتاب درسی، آن هم با مطالعه‌ی عمیق و مفهمومی، بیان کردند.

بعد از آن از  توجه  خود به مسائل آخر فصل در کتاب درسی صحبت کردند و سپس سراغ تست های استاندارد رفتند. تست استاندارد یعنی تست‌های کنکورهای دانشگاه آزاد و سازمان سنجش. رتبه های برتر پس از کار کردن تست‌های استاندارد به سراغ تست تألیفی رفتند تا در تست زنی به تسلط کامل برسند.

images

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.