من ، تو ، دیگران … ، نتیجه!

سلام

 انتخاب درست کسانی‌که با آن‌ها زندگی می‌کنید، کار می‌کنید و تعامل دارید، بیش‌تر از هر عامل دیگری بر احساسات و موفّقیّت شما تاثیر می‌گذارد.

از همین امروز تصمیم بگیرید که با افراد برنده‌، شاد، خوش‌بین و کسانی که در زندگی اهداف بزرگ دارند معاشرت کنید. به‌هر شکلی که می‌توانید از افرادی که اندیشه‌ی منفی دارند و یا گفتار و رفتارشان حسّ و انرژی منفی منتقل می‌کند دوری کنید.

 images

این افراد ، سرچشمه‌ی اصلی بیش‌تر ناراحتی‌ها و ناکامی‌های زندگی هستند. این افراد با افکار و گفتارشان نه تنها خود را از شادی‌ها و موفّقیّت‌ها محروم می‌کنند ، بلکه سدِّ عظیمی در مسیر شادی‌ها و موفّقیّت‌های دیگران ایجاد می‌کنند.

مصمّم باشید که از هم‌اکنون، افراد منفی‌‌باف و اضطراب‌آور را به‌زندگی‌تان راه ندهید و با افراد شاد و مثبت اندیش ارتباط برقرار کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.