من و یاد تو ، تو و دست من … !

سلام

خدایا از بزرگ‌ترین نعمت‌های تو بر ما این است که یاد تو در ذهن‌های ما و نام تو بر زبان ما جریان دارد و به ما اجازه داده‌ای که دعا کنیم و تسبیح گوی تو باشیم و تو را از هر عیب و نقصی پاکیزه بدانیم.

پس خدایا یادت را در نهان و آشکار، در شب و روز و در خوشی و ناخوشی به ما الهام کن.و ما را با ذکر پنهانی‌ات مأنوس کن.

خدایا قلب‌های شیدا، سرگشته و تشنه‌ی تو هستند و قلب‌ها جز به یاد تو آرام و مطمئن نمی‌شوند.

images

خدایا تو در هر زمانی پرستیده می شوی، و در هر لحظه‌ای موجود هستی، و با هر زبانی خوانده می‌شوی و در هر دلی به بزرگی یاد می‌شوی.

خدایا تو فرموده‌ای و گفته‌ات حق است : «ای کسانی که ایمان آورده‌اید خدا را بسیار یاد کنید و او را در صبح و شام تسبیح گویید.»

و نیز فرمودی: « به یاد من باشید تا من هم به یاد شما باشم.»

تو به ما دستور دادی که یادت کنیم و وعده دادی که برای شرافت و عزّت و عظمت بخشیدن به ما یادمان کنی.

حال ما به دستور تو عمل می‌کنیم و تو هم به وعده‌ی خویش وفا کن!  ای یاد کننده‌ی یاد کنندگان و ای مهربان‌ترین مهربانان.

مفاتیح الجنان – مناجات الذّاکرین «یادکنندگان»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.