مهمترین ویژگی افراد بی‌انگیزه چیست؟

روانشناسان اجتماعی معتقدند هنگامی که برای رسیدن به موفقیت، انگیزه ای نداشته باشیم ناامید و افسرده می‌شویم و در نتیجه زندگی کسالت باری را در پیش می گیریم.

این گروه از روانشناسان در خصوص عوامل مهم در موفقیت اظهار کردند: موفقیت در زندگی به عوامل مهمی وابسته است که نیمی از آن وابسته به انگیزه است. یکی از عوامل مهم در موفقیت، داشتن انگیزه برای دنبال کردن اهداف است به طوری که اگر کسی انگیزه خود را برای هر کاری از دست بدهد موفقیت امکان پذیر نخواهد بود.

لازم است بدانیم که انگیزه‌ها باید در چارچوب شرع، عرف و قوانین شکل بگیرد و داشتن هر انگیزه و هدفی به معنای موفقیت نیست. افرادی در زندگی در معنای حقیقی به موفقیت دست پیدا می‌کنند که انگیزه ای صحیح را برای خود در نظر بگیرند.

pic_701

 ازدواج، تحصیل و کسب درآمد هر یک نیاز به انگیزه دارد تا بتوان با پیمودن بهترین مسیر به موفقیت دست یافت، هر چند انگیزه داشتن به معنای تعیین اهداف مالی در زندگی نیست بلکه انگیزه انسان را به سوی اهداف سوق می‌دهد و می‌تواند این انگیزه ها معنوی، دینی و اجتماعی نیز باشد.

افرادی که انگیزه کافی دارند در آموزش و کسب مهارت موفق تر خواهند بود و با شکست‌های کوچک و بزرگ، باز هم برای رسیدن به اهداف خود تلاش می‌کنند چه بسا افراد بی‌انگیزه ای که در مرز موفقیت قرار گرفته‌اند اما فقدان انگیزه موجب از دست دادن موفقیت در زندگی شان می‌شود.

 برای داشتن انگیزه‌های سالم در زندگی باید با افرادی تعامل داشت که در همه حال چنین انگیزه‌هایی را سرلوحه زندگی خود قرار داده‌اند. گاهی معاشرت با افراد بی‌انگیزه و یا افرادی که انگیزه‌های درستی در زندگی ندارند انسان را به سمت شکست می کشاند و موجب می‌شود فرد بیراهه را انتخاب کند.

انگیزه‌های خوب، امید به زندگی را در افراد افزایش می‌دهد و نداشتن انگیزه انسان را به سمت دلمردگی و افسردگی می‌کشاند. چه بسا جوانانی هستند که انگیزه لازم برای رسیدن به موفقیت ندارند در حالیکه می توان افراد مسن و سالخورده‌ای را یافت که با انگیزه کافی همچنان زندگی شاد و موفقی دارند.

به این نکته مهم توجه داشته باشید که داشتن انگیزه‌های مناسب به معنای خیال پروری و پروراندن آرزوهای محال و دست نیافتنی در زندگی نیست بلکه انگیزه به انسان توانی برای پیشرفت و پیمودن مسیرهای دشوار در جهت رسیدن به موفقیت می دهد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.