مهم‌ترین روش جمع‌بندی

همانگونه که می دانید آن‌چه باعث تفهیم یادگیری می‌شود جمع‌بندی مطالب و داده‌ها و بهترین روش، تثبیت آموخته‌هاست.

آیا می‌دانید چند کتاب درسی دارید؟

آیا می‌دانید چند کتاب تست دارید و هر کتاب چند فصل و هر فصل چند تست دارد؟

برای هر تست در جلسه کنکور، چند دقیقه یا ثانیه زمان نیاز دارید؟

در یک ماه پایانی سال چند روز وقت دارید و در هر روز چند ساعت تلاش می‌کنید؟

اگر بخواهید همه‌ی ‌درس‌ها را مطالعه کنید، مطالب را چند روز تمام می‌کنید؟

حالا با جمع و تفریق‌هایی که صورت دادید به نکات زیر با دقت هرچه تمامتر توجه کنید:

index

اگر دوران جمع‌بندی خود را از همین حالا شروع کنید و هر سه روز یک‌ مجموعه کنکورهای سراسری سالهای گذشته را در برنامه‌ی خود قرار دهید، 8 مجموعه از کنکورهای اخیر را جمع‌بندی خواهید کرد.

اگر در این سه روز که 5 نیم‌روز زمان دارید و در هر نیم‌روز، دو کتاب (دو مبحث) را در برنامه‌ی شخصی خود قرار دهید 10 مبحث را مطالعه می‌کنید. به عبارتی در 8 مجموعه، 80 مبحث را به طور کامل تثبیت خواهید کرد.

اگر دانش‌آموز سخت‌کوشی باشید می‌توانید هر روز 5 مبحث مطالعه کنید؛ پس با روش سه روز یک‌بار این توانایی را خواهید داشت که همه‌ی درس‌ها را هر سه روز یک‌بار جمع‌بندی و مرور کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.