مهندسی درست منابع مطالعاتی

اگر نتوانسته‌اید منابع مطالعاتی‌تان را برای نیم‌سال اول به درستی مهندسی کنید نگران نباشید! فقط کافی است نیم‌سال دوم خود را به‌‌درستی و با رعایت تمامی جوانب،مدیریت کنید و برای آن بطور اصولی برنامه‌ریزی کنید.

بعد از به پایان رسیدن نیم‌سال اول هر کس شناختی نسبی از وضعیت درسی خود به دست آورده است و مطمئناً می‌داند که در طول نیم‌سال اول برای مطالعه هر درس چه روشی و از چه کتابی استفاده کرده است و نقاط قوت و ضعف هر یک از آنها را بخوبی میداند.

advantages-amp-disadvantages-nbsp-

در نیم‌سال دوم سعی کنید منابعی را که در نیم‌سال اول به شما کمک زیادی نکرده از برنامه مطالعاتی خود حذف کنید و یک جایگزین مناسب و استاندارد برای آن انتخاب کنید. مثلاً کتابی را که برای شما در نیم‌سال اول مفید بوده باز هم جزء منابع مطالعاتی نیم‌سال دوم قرار دهید.

در نیم‌سال دوم می‌توانید بر اساس دفتر برنامه‌ریزی و جمع ساعت مطالعاتی نیم‌سال اول با تعیین ساعت مطالعه‌‌ی بیش‌تر برای هر درس عامل دیگری را برای موفقیت فراهم کنید. می‌توانید روش‌های موفقیت خود را در هر درس انتخاب کرده و در نیم‌سال دوم برای بقیه‌ی درس‌ها نیز به کار ببرید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.