مهندسی منابع، مهندسی روش‌ها

اکنون که در ابتدای نیم‌سال دوم سال تحصیلی قرار دارید، چند راهکار کلیدی می‌تواند نتیجه‌ی کار را خیلی تغییر دهد.

  • برگردید و به عقب نگاه کنید؛ اما این بار به عنوان یک تماشاگر! عملکرد هر آزمون، نتایج آزمون‌ها، نحوه‌ی فعالیت در مدرسه، نمرات امتحانی، برنامه‌های اجراشده و… را به صورت دقیق بازبینی کرده و در مورد کارویژه‌ها و کم و کسری‌ها قضاوت کنید.

index

  • کتاب‌های‌تان را دسته‌بندی کنید. معیار این دسته‌بندی می‌تواند درس یا نوع کتاب (تستی و تشریحی) باشد. چه میزان از هر کدام را کار کرده‌اید؟ سؤالات هر کتاب را از لحاظ تیپ و مطابقت با کنکور و امتحانات بررسی کنید. آیا همه‌ی این کتاب‌ها برای‌تان مفید بوده‌اند؟ آیا زمان کافی برای کار کردن با تمام آن‌ها را داشته‌اید؟

  • برای هر درس یک یا دو کتاب کافی است و تعداد زیاد کتاب تمرکز شما را در هنگام مطالعه کاهش می دهد.

  • روش‌‌های مطالعه‌ی هر درس را در طول ترم بررسی کنید. کدام‌یک برای‌تان مفید و کارساز بوده است؟

امیدوارم با این مهندسی‌ها، نیم‌سال دوم را با ذهنی شفاف شروع کرده و با موفقیت به پایان برسانید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.