موفقیت یعنی تلاش بی‌نهایت

هرگاه موفقیت بزرگی را می‌بینم به راهی که به این موفقیت منتهی می‌شود نگاه می‌کنم و سعی می‌کنم این راه را بخوبی یاد بگیرم.

همیشه هم به یک منبع می‌رسم و آن هم تلاش بسیار زیاد است. روزی در درسی بسیار ضعیف بودم و آن درس زیست شناسی سال چهارم دبیرستان یا همان دوره‌ی پیش‌دانشگاهی بود. روزی قبل از امتحانات ترم اول فکر می‌کردم چه‌طور بعضی‌ها همیشه نمره‌ی خوبی در این درس می‌گیرند ولی نمره‌ی من اصلاً خوب نیست. به منبع اولی رسیدم یعنی تلاش خیلی زیاد. به این نتیجه رسیدم که با تلاش و تمرین زیاد می‌توان با نگاه به سؤال سریع به پاسخ دسید؛ این یعنی تسلط بر سؤال و تسلط به این معناست که مشابه این سؤال زیاد تمرین شده است. من هم همان روز که از مدرسه برگشتم برای خودم بر روی کاغذی بزرگ نوشتم در درس زیست شناسی نفر اول کلاس می‌شوم.

همان شب هم شروع کردم به خواندن کتاب درسی و سپس جزوه‌ی معلم. هر روز که از مدرسه برمی‌گشتم تا درس زیست شناسی را مطالعه و مرور نمی‌کردم سر هیچ درسی نمی‌رفتم و در امتحان زمانی که برگه را دیدم سریع جواب‌ها را به یاد آوردم و به این نکته رسیدم که به همه چیز می‌توان با تلاش رسید.به شما دانش آموزان عزیز هم توصیه می‌کنم برای خود هیچ حدی را برای موفقیت قرار ندهید جز حد بی‌نهایت. 

40c035dac3034889ad7c99ab3248bd2b

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.