موفّقیّت اتّفاقی یا گام به گامِ با برنامه ریزی!

سلام

برای اینکه بتوانیم پیشرفت کنیم لازم است مسیری را برای اتفاق افتادنش طراحی کنیم. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چرا مسیری لازم داریم؟

چون پیشرفت یک دستاورد یا نتیجه آنی و لحظه‌ای و اتفاقی نیست. اساساً پیشرفتی که به‌صورت جهشی و مقطعی اتفاق بیافتد پیشرفت برگشت‌پذیر نام می‌گیرد و نگه داشتن خودمان روی سطح پیشرفت به‌دست آمده دشوار است چون نمی‌دانیم چه کرده‌ایم که موجب پیشرفتمان شد، زمانیکه ندانیم چگونه چیزی را به‌دست آوردیم پس آن را از دست خواهیم داد چون وقتی ندانیم چگونه به‌دست آمده پس نمی‌دانیم چگونه هم باید حفظش کنیم.

با هدفگذاری برنامه‌ریزی شده و مشخص می‌توانیم روی برخی دروس یا شاخص‌های موفقیت هدف گذاری نموده و با انجام کارها و روش‌های مشخص که متوجه همان شاخص‌هاست گام برداشته و در زمان حصول نتیجه بررسی کنیم که از کدامیک از روش‌ها و یا قدم‌های برداشته شده به چه میزان از نتیجه و دستاورد رسیده‌ایم و با تکرار این عملکرد قدم به قدم پیشرفت کنیم، پیشرفت غیرقابل برگشت زیرا الان می‌دانیم چه کرده‌ایم که موجب رشد و پیشرفتمان شد پس چون می‌دانیم چگونه بدستش آوریم می‌توانیم آن را حفظ و نگهداری کنیم.

images

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.