ميزان و نحوه تاثير سوابق تحصيلي در آزمون‌هاي سراسري سال‌هاي 1395 و 1396

بدين وسيله به اطلاع کليه داوطلبان آزمون‌هاي سراسري سال‌هاي 1395 و 1396 مي­رساند که براساس مصوبه چهارمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 28/6/1394و در راستاي اجراي قانون «سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي کشور» مصوب 10/6/1392 مجلس شوراي اسلامي، ميزان و نحوه تاثير سوابق تحصيلي در آزمون سراسري سال‌هاي 1395 و 1396 به شرح ذيل است:
 
index

 
1- آزمون سراسري سال 1395
 
الف- آن دسته از ديپلمه ­هاي رياضي فيزيک، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي که ديپلم خود را از سال 1384 به بعد اخذ نموده­ اند و امتحانات يک يا چند درس آنها به صورت نهايي، سراسري و کشوري برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود ديپلم (سال سوم آموزش متوسطه) به ميزان حداکثر 25 درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب و به صورت تاثيرقطعي در نمره کل نهايي آنان لحاظ مي­شود.
 
ب- داوطلبان داراي مدرک پيش دانشگاهي رياضي فيزيک، علوم تجربي، علوم انساني، علوم و معارف اسلامي و هنر که مدرک دوره پيش دانشگاهي خود را از سال تحصيلي 1390-1391 به بعد اخذ کرده ­اند و امتحانات يک يا چند درس آنها به صورت نهايي ، سراسري و کشوري برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود دوره پيش دانشگاهي (صرفاً نمرات دروسي که به صورت نهايي، سراسري و کشوري برگزار شده است) به ميزان حداکثر 5 درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب و به صورت تاثير مثبت در نمره کل نهايي آنان لحاظ مي­شود.
تذکر: براي داوطلبان مشمول سوابق تحصيلي بندهاي الف وب، هردو مورد اعمال خواهد شد.
 
2- آزمون سراسري سال 1396
 
الف- آن دسته از ديپلمه­هاي رياضي فيزيک، علوم تجربي، علوم انساني و علوم و معارف اسلامي که ديپلم خود را از سال 1384 به بعد اخذ نموده­اند و امتحانات يک يا چند درس آنها به صورت نهايي ، سراسري و کشوري برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود ديپلم (سال سوم آموزش متوسطه) به ميزان حداکثر 25 درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب و به صورت تاثيرقطعي در نمره کل نهايي آنان لحاظ مي­شود.
 
ب- داوطلبان داراي مدرک پيش دانشگاهي رياضي فيزيک، علوم تجربي، علوم انساني، علوم و معارف اسلامي و هنر که مدرک دوره پيش دانشگاهي خود را از سال تحصيلي 1390-1391 به بعد اخذ کرده­اند و امتحانات يک يا چند درس آنها به صورت نهايي، سراسري و کشوري برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصيلي بوده و سوابق تحصيلي موجود دوره پيش دانشگاهي (صرفاً نمرات دروسي که به صورت نهايي، سراسري و کشوري برگزار شده است) به ميزان حداکثر 5 درصد به نسبت سوابق تحصيلي موجود داوطلب و به صورت تاثير قطعي در نمره کل نهايي آنان لحاظ مي­شود.
 
تذکر: براي داوطلبان مشمول سوابق تحصيلي، بندهاي الف وب، هردو مورد، اعمال خواهد شد.

 

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش کشور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.