مي‌خواهم شاد باشم(قسمت دوم)

از اشتباهات خود درس بگيريد
 
 از وقتتان تا کنون بخوبي استفاده نکرده‌ايد؟ برنامه های درسی تان را به خوبی اجرا نکرده اید؟ در مطالعه دروس کوتاهي کرده‌ايد ؟ درصدهايتان در آزمون‌هاي آزمايشي کم شده است ؟
 
بله، ما هم قبول داريم. حيف است که اين دوران ارزشمند این قدر راحت به هدر برود؛ اما در عين حال نبايد اجازه بدهيد که اشتباه‌هايتان باعث دلسردي و نا اميدي شما شوند؛ زيرا اين اشتباهات، در حقيقت راه‌هاي کسب تجربه هستند.
 
learn-from-your-mistakes

فرصت‌هايي هستند که به شما گوشزد مي‌کنند که هنوز هم مي‌توانيد صداي تپيدن قلبتان را بشنويد و زندگي هنوز ادامه دارد. به قول چرچيل« آدم بدبين در هر فرصتي، مشکلات را مي بيند، اما آدم خوش بين در هر مشکلي، فرصتي را مي­بيند.»  
 
در واقع نبايد به خود اجازه شکست خوردن بدهيد. شکست به اين معني است که هيچ گاه به هدف خود نخواهيد نرسيد يا دليلي براي  دست کشيدن از هدف وجود دارد.مطمين باشيد که اگر به هدف نرسيده‌ايد براي آن است که  شما به تمرين و تجربه بيشتري احتياج داريد؛ پس تسليم نشويد.
 
از رويارويي با مشکلات فرصت بسازيد
 
زندگي بدون مشکل، بي‌معني است، و در واقع همه آن چيزي که در نظر ما خوب جلوه مي‌کند، زاييده مشکلاتي است که با آنها دست و پنجه نرم مي‌کنيم.
 
مشکلات شما مي تواند يک فرصت باشد؛ پس در هيچ شرايطي نپذيريد که به آخر خط رسيده ايد . همين زنده بودن شما ، بزرگترين بهانه براي شکرگزاري است.
 
پس از اينکه زنده هستيد و مي توانيد اين زندگي را با نگاه درست خود به شادماني بگذرانيد ، خوشحال باشيد و خدا را به خاطر این نعمت بزرگ و ارزشمند شاکر باشید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.