مي‌خواهم شاد باشم(قسمت سوم)

انتقاد پذير باشيد
 
انتقاد در ماهيت خود نکته مثبتي است و درک اين موضوع راه را براي تغيير و مهم‌تر از آن، تحول شما هموار مي­کند؛ زيرا بخشي از موفقيت‌هاي شما به نحوه برخورد شما با منتقدانتان برمي‌گردد.اینکه در برابر انتقادات آنها چگونه برخوردی داشته باشید در بهبود روابط و تحول فکری شما بسیار تاثیرگذار است.
 
گاه دوستان و همکاران شما کارهايي را به شما گوشزد مي‌کنند که انجام ‌آنها مي‌تواند باعث پيشرفتتان گردد؛ براي مثال، وقتي کسي از شما مي خواهد که به جاي برخوردهاي خشن با گشاده رويي و لبخند با ديگران روبرو شويد، و به جاي فرياد زدن، آرام صحبت کنيد يا اينکه منفي باف نباشيد، مطمين باشيد که شما را به سمت شادي بيشتر هدايت مي‌کند.
 
criticism-professional-translation-services
 

اطمينان داشته باشيد که وقتي شادي را به ديگران مي‌بخشيد خودتان از آن بي‌نصيب نمي‌مانيد. در ضمن  بخش عمده‌اي از تلاش و همت شما بايد اين باشد که خودتان را بشناسيد و در عين حال براي خودتان احترام قايل شويد. وقتي به اين مرتبه رسيديد، ديگر انتقاد را با ايراد اشتباه نخواهيد گرفت، بلکه از آن به عنوان شانس يا دريچه‌اي به سوي پيشرفت و تعالي ياد مي‌کنيد.
 
قدرشناس باشيد
 
براي همه ما موقعيت‌هاي زيادي براي قدرداني وجود دارد. فقط کافي است از افراد بسياري که ما را ياري کرده‌، دلگرم کرده‌ و به ما آموخته‌اند که براي جنگيدن با مشکلات درها را باز کنيم و شروع کنيم، ممنون باشيم.
 
مهم‌تر از همه، اگر شما به خاطر خود زندگي، قدر شناس باشيد، زندگي شما همان خواهد شد که مايليد باشد. شايد شما به اين حرف بخنديد؛ اما باور کنيد که همين نوع نگاه شما به زندگي، تاثيري جدي بر اتفاقات و رخدادهايي دارد که در مسير زندگي‌تان پيش مي‌آيد، و در نهايت از اينکه مي‌بينيد اين همه شادي، عشق و خوبي در کنار شماست، تعجب مي‌کنيد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.