ناله های آتشین دارد مدینه…داغ زین العابدین دارد مدینه…

بین نماز ، وقت دعا گریه می کنی
با هر بهانه در همه جا گریه می کنی
 
در التهاب آهِ خودت آب می شوی
می سوزی و بدون صدا گریه می کنی
 
هر چند زهر قلب تو را پاره پاره کرد
اما به یاد کرب و بلا گریه می کنی
 
اصلاً خود تو کرب و بلای مجسّمی
وقتی برای خون خدا گریه می کنی
 
آبِ خوش از گلوی تو پایین نمی رود
با ناله های وا عطشا گریه می کنی
 
با یاد روزهای اسارت چه می کشی ؟
هر شب بدون چون و چرا گریه می کنی
 
با یاد زلفِ خونی سرهای نی سوار
هر صبح با نسیم صبا گریه می کنی
 
هم پای نیزه ها همه جا گریه کرده ای
هم با تمام مرثیه ها گریه می کنی
 
دیگر بس است "چشم ترت درد می کند "!
از بس که غرق اشک عزا گریه می کنی
 
شهادت بزرگ مرد مناجات، سید سجده کننده آل طه،
امام عابدان و عارفان، بر همه جوانان جوینده راه سبز وصال تسلیت باد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.