نحوۀ پاسخگویی داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶(بخش اول)

در سال ۱۳۹۶، تعداد ۵۱۸ هزار و ۱۴۹ داوطلب گروه آزمایشی علوم تجربی در جلسه آزمون سراسری حضور داشتند و به چهار درس عمومی و پنج درس اختصاصی پاسخ دادند. در این میان، تعدادی از داوطلبان توانسته‌اند درصدهای خوب و قابل قبولی کسب کنند، و متاسفانه تعداد قابل توجهی از داوطلبان نیز، که بدون مطالعه دقیق و عمیق درس‌هایشان در این جلسه حضور یافته‌اند، درصد خوبی در بعضی از دروس کسب نکرده‌اند. در جدول زیر، آمار پاسخگویی کل داوطلبان گروه آزمایشی  علوم تجربی خدمتتان ارایه می‌شود؛ البته قبل از آن، برای بهره برداری هرچه بیشتر شما از این آمار، توجه شما را به نکاتی چند در این زمینه جلب می‌کنیم.
 
هیچ درسی را رها نکنید
آیا می‌دانید که اگر یک داوطلب گروه آزمایشی  علوم تجربی در سال گذشته، فقط به یک سؤال زیست‌شناسی پاسخ صحیح می‌داد، و البته به هیچ یک از سؤال‌های این درس نیز پاسخ غلط نمی‌داد، از ۱۳۸ هزار و ۲۱۱ داوطلب (۶۷/۲۶ درصد داوطلبان) درصد بهتری در این درس کسب می‌کرد؟ گاه از داوطلبان می‌شنویم که سؤال‌های این یا آن درس در آزمون سراسری دشوار بود و آنها نتوانستند به این گونه سؤالات پاسخگو باشند/ بدون شک، در یک آزمون ملی مهم، باید تعدادی از سؤال‌ها دشوار باشد تا بتواند به درستی سطح علمی داوطلبان را بسنجد؛ اما آیا تمامی سؤال‌های یک درس دشوار هستند یا تعدادی از داوطلبان برخی از درس‌ها را رها می‌کنند و در سر آزمون هم بدون دانش لازم، به سؤال‌های همان درس پاسخ می‌دهند؟ آیا نمی‌شود از ۵۰ سؤال زیست‌شناسی حداقل به ۴ یا ۵ سؤال پاسخ صحیح داد؟
 
پس از همین امروز، بی‌علاقگی یا ضعف علمی را بهانه نسازید و با برنامه‌ریزی صحیح، برای همۀ درس‌ها وقت بگذارید و مطمین باشید که می‌توانید به حداقلی از سؤال‌های هر درس پاسخ صحیح بدهید و در آزمون سراسری نیز نتیجه بهتری کسب کنید.اهمیت این امر زمانی مشخص می‌شود که بدانیم برای موفقیت در آزمون سراسری، باید به همه دروس توجه داشت و نمی‌توان چند درس را مطالعه کرد و یک یا دو درس را رها نمود.
 
فقط به سؤال‌هایی که بلدید، پاسخ دهید
گفتیم که بیش از ۲۶ درصد داوطلبان، در درس زیست‌شناسی، درصد منفی کسب کرده‌اند، و متاسفانه در سایر دروس هم کما بیش شاهد همین وضعیت هستیم؛ برای مثال، در آزمون سراسری سال گذشته (۱۳۹۶) ۵۱ هزار و ۴۳۶ داوطلب در درس فرهنگ و معارف اسلامی درصد منفی کسب کرده‌اند/ آیا براستی این دسته از داوطلبان توانایی این را نداشتند که به هیچ یک از سؤال‌های معارف ، پاسخ صحیح بدهند؟ واقعیت این است که تعداد قابل توجهی از همین داوطلبان به برخی از سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند، اما چون به سؤال‌هایی که در آنها کاملاً مسلط نبوده‌اند نیز پاسخ داده‌اند، نمرۀ منفی کسب کرده‌اند؛ به عبارت دیگر، تعداد قابل توجه پاسخ‌های غلط آنها موجب شده است که تاثیر پاسخ‌های صحیح این دسته از داوطلبان، نیز از بین برود.
 
می‌خواهیم بگوییم که آزمون سراسری، عرصه آزمون و خطا نیست و نباید به سؤال‌ها سرسری پاسخ داد (گاه می‌شنویم که داوطلبی می‌گوید حوصله کافی یا زمان لازم برای خواندن همۀ گزینه‌ها را نداشتم و برای همین وقتی دیدم که گزینه اول یا دوم به نظرم درست هستند آن را انتخاب کردم!)
 
همچنین نباید به امید شانس و اقبال، گزینه‌ها را بدون دانش و دقت لازم انتخاب کرد؛ پس اگر این روزها در درسی آمادگی ندارید باید در این شش ماه و نیم باقی مانده، به مطالعه مباحثی از آن درس بپردازید تا بتوانید دست کم به چند سؤال معدود در همان درس پاسخ دهید؛ زیرا کسب نمره منفی، بسیار بدتر از به دست آوردن درصد صفر است.
 
توجه داشته باشید که کنکور، یک مسابقه است و قرار نیست که شما به همه سؤال‌های آن، پاسخ صحیح بدهید؛ بلکه لازم است که در مقایسه با سایر داوطلبان، وضعیت بهتری داشته باشید، و این امر بدون دقت و هوشمندی در پاسخگویی به سؤال‌ها به دست نخواهد آمد.
 
ذکر این نکته نیز مهم است که میانگین ذکر شده در هر سال، یکسان نیست؛ برای مثال، در سال ۹۲، هیچ یک از داوطلبان، در درس‌های زیست‌شناسی و زبان و ادبیات فارسی، به ۱۰۰ درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح نداده‌اند، اما در سال ۹۳، دو پذیرفته شده در زیست‌شناسی و پنج نفر در زبان و ادبیات فارسی به ۱۰۰ درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند. همچنین در سال ۹۴، دو نفر در درس زبان و ادبیات فارسی به ۱۰۰ درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند و هیچ داوطلبی به ۹۰ درصد سؤال‌های زیست‌شناسی نیز پاسخ صحیح نداده است. در سال ۹۵، ۹ داوطلب در درس ادبیات به ۱۰۰ درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند و هیچ یک از داوطلبان به ۱۰۰ درصد سؤال‌های زیست‌شناسی پاسخ صحیح نداده‌اند، و در نهایت در سال ۹۶، ۴۷ داوطلب در درس زبان و ادبیات فارسی و یک داوطلب در درس زیست‌شناسی به ۱۰۰درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند/ همچنین در سال ۹۴، یک داوطلب به ۱۰۰ درصد سؤال‌های زمین‌شناسی پاسخ صحیح داده است؛ در حالی که طیّ سال‌های ۹۲ و ۹۳ و ۹۵ و ۹۶ هیچ یک از داوطلبان به ۱۰۰ درصد سؤال‌های زمین‌شناسی پاسخ صحیح ندادند؛ در ضمن تاثیر مثبت سوابق تحصیلی یک داوطلب نیز احتساب می‌شود (۲۵ درصد تاثیر مثبت سوابق تحصیلی داوطلب در آزمون کتبی نهایی سال سوم متوسطه و ۵ درصد تاثیر مثبت آزمون کتبی نهایی پیش‌دانشگاهی محاسبه می‌شود )؛ یعنی، امکان دارد که داوطلبی در آزمون سراسری درصدهای مطلوبی کسب نکرده باشد، اما سوابق تحصیلی خوبی داشته باشد و سوابق تحصیلی مثبت، در پذیرش نهایی او مؤثر واقع شود.
 
در نهایت اینکه نباید تصور کرد یک داوطلب با به دست آوردن نمره‌های منفی یا بسیار پایین در درس‌های مختلف، می‌تواند در رشته‌های با آزمون یا روزانه پذیرفته شود. اگر داوطلبانی را می‌شناسید که حتی در رشته‌های روزانه با نمره منفی پذیرفته شده‌اند، دلیلش آن است که این افراد به احتمال قوی در سایر درس‌ها نمره خوبی کسب کرده‌اند؛ برای مثال، امکان دارد که داوطلبی در درس ریاضی نمره منفی گرفته باشد، اما در درس زیست‌شناسی، شیمی و دروس عمومی، درصد بالایی به دست آورده باشد؛ ضمن اینکه داوطلبانی که در آزمون سراسری نمره منفی می‌آورند، در رشته محل‌هایی که مطلوب اکثر داوطلبان هستند، پذیرفته نخواهند شد.
 
میانگین و فراوانی نمرات خام دروس عمومی شرکت کنندگان (حاضران در جلسه)  گروه آزمایشی علوم تجربی
محدوده نمرات
زبان  و  ادبیات فارسی
زبان عربی
فرهنگ و معارف اسلامی
زبان خارجی
تعداد
میانگین
تعداد
میانگین
تعداد
میانگین
تعداد
میانگین
-۳۳/۳۳_-۳۰
۱۶
-۳۲/۵
۸
-۳۳/۳
۱۵
-۳۳/۲
۲۸
-۳۲/۹
-۳۰_-۲۰
۴۸۷
-۲۳/۳
۳۷۷
-۲۳/۳
۳۷۱
-۲۳/۲
۶۵۸
-۲۳/۵
-۲۰_-۱۰
۷۳۵۳
-۱۳/۱
۴۴۸۵
-۱۳/۲
۵۶۴۶
-۱۳/۰
۸۰۸۴
-۱۳/۳
-۱۰_۰
۵۰۰۹۳
-۴/۰
۵۰۱۳۱
-۳/۴
۴۵۴۰۴
-۳/۸
۷۸۸۰۶
-۳/۴
۰_۱۰
۱۱۸۸۲۹
۴/۶
۲۲۴۳۶۹
۳/۹
۱۴۳۱۰۹
۴/۷
۲۶۶۷۵۹
۲/۰
۱۰_۲۰
۹۶۵۵۵
۱۴/۷
۱۰۴۴۵۵
۱۴/۲
۱۰۹۹۷۷
۱۴/۵
۵۳۷۶۲
۱۴/۳
۲۰_۳۰
۹۷۴۶۶
۲۴/۵
۵۹۹۳۳
۲۴/۰
۸۷۷۳۶
۲۴/۲
۳۸۰۶۰
۲۴/۳
۳۰_۴۰
۶۲۳۴۳
۳۴/۴
۲۸۲۲۷
۳۴/۳
۴۹۴۲۳
۳۴/۴
۲۳۹۸۹
۳۴/۴
۴۰_۵۰
۴۴۰۰۵
۴۴/۲
۲۰۳۷۲
۴۴/۴
۳۶۴۰۱
۴۴/۳
۱۹۴۹۶
۴۴/۴
۵۰_۶۰
۲۱۶۱۷
۵۴/۳
۱۲۱۸۴
۵۴/۴
۱۹۸۶۳
۵۴/۴
۱۱۷۴۵
۵۴/۵
۶۰_۷۰
۱۲۴۰۳
۶۴/۰
۸۷۴۶
۶۴/۳
۱۲۷۲۹
۶۴/۲
۸۵۸۹
۶۴/۴
۷۰_۸۰
۴۷۷۹
۷۴/۰
۳۴۹۸
۷۴/۱
۵۲۴۲
۷۴/۲
۴۷۰۰
۷۴/۷
۸۰_۹۰
۱۸۴۷
۸۳/۵
۱۲۲۰
۸۳/۵
۱۹۷۳
۸۳/۶
۲۹۶۴
۸۴/۶
۹۰_۱۰۰
۳۰۹
۹۲/۸
۱۳۸
۹۲/۳
۲۴۴
۹۳/۰
۴۷۲
۹۳/۵
۱۰۰ درصد
۴۷
۱۰۰/۰
۶
۱۰۰/۰
۱۶
۱۰۰/۰
۳۷
۱۰۰/۰
کل
۵۱۸۱۴۹
۲۰/۵
۵۱۸۱۴۹
۱۳/۶
۵۱۸۱۴۹
۱۹/۲
۵۱۸۱۴۹
۱۰/۴

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.