نردبان موفقیت

پیوستگی در دوران جمع‌بندی یکی از مهم‌ترین مسائلی است که باید توسط داوطلبان کنکور سراسری رعایت شود. در این دوره شما با اجرای روش سه روز یک‌بار،کنکور را شبیه‌سازی می‌کنید و سپسدر آزمون‌های آزمایشی جامع شرکت می‌کنید؛ یعنی شما حدود 8-7 بار کنکور را تجربه کرده و کتاب‌ها را مرور می‌کنید.

هر آزمون را یک پله در نظر بگیرید. با شرکت در هر آزمون و تثبیت آموخته‌ها و رفع چالش‌ها یک پله بالاتر رفته‌اید و به موفقیت نزدیک‌تر شده‌اید.تداوم تلاش و پیوستگی در کار مواردی هستند که در طی کردن این برنامه شما را به خوبی یاری خواهند کرد.توصیه می‌کنم روش سه روز یک‌بار را دقیق و کامل اجرا کرده و در آزمون های آزمایشی جامع شرکت کنید.

TADE

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.