نظم و برنامه‌ریزی

عالم بر پایه‌ی نظم برپا شده است؛ پس اگر فکر می‌کنی که می‌توانی بدون نظم و برنامه‌ریزی کاری را از پیش ببری و به سرانجام برسانی سخت در اشتباهی؛ زیرا بدون نظم کارها در هم می‌شود، آدمی سردرگم شده و اوقات ضایع می‌شود.برای رسیدن به هدف، انگیزه و تلاش لازم است و این‌ها باید با نظم و برنامه‌ریزی همراه شود تا هدف که همان موفقیت باشد، محقق شود. هر یک از این عوامل در جای خود حائز اهمیت است؛ ولی باید دانست که بدون برنامه‌ریزی، چه‌بسا هدف انسان گم شود و از صراط مستقیم منحرف شده، سر از ناکجاآباد درآورد.

باید توجه داشته باشید که اولاً هدف نهایی باید مشخص بوده و هم‌چنین بلندپروازانه نباشد؛ یعنی در حد و توان خودتان باشد. هدف مورد نظر چیست؟ کنکور، موفقیت در امتحانات پایان‌ترم، بالا بردن تراز یک درس یا یک آزمون، کسب رتبه‌ی یک، دو یا سه‌رقمی،تحصیل در دانشگاه های برتر و … .اگر مصمم باشید، هدف که مشخص شد، انگیزه و خودباوری ناخودآگاه ایجاد می‌شود. حال باید با توکل به خدا تلاش خود را آغاز کنید؛ اما از کجا باید شروع کرد و مسیر را چگونه باید پیمود؟ این همان چیزی است که برنامه‌ریزی آن ‌را به خوبی تعیین می‌کند.

plon

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.